Pradžia > Apie mus > Studentų organizacijos > LTD jaunųjų teisininkų skyrius

LTD jaunųjų teisininkų skyrius

Jaunųjų teisininkų skyrius yra Lietuvos teisininkų draugijos struktūrinis padalinys, savo veikloje besivadovaujantis atsakomybe, pagarba, atvirumu, pilietiškumu, tolerancija bei savanoryste.

Jaunųjų teisininkų skyrius – tai profesinė, savanoriška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti jaunuosius teisininkus, kurie siekia

  • aktyviai prisidėti prie teisės studentų bei jaunųjų teisininkų profesinės etikos ir kultūros bei žinių ugdymo
  • prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo
  • dalyvauti demokratinių valdymo pagrindų įtvirtinime ir juos atitinkančių įstatymų kūrime bei tobulinime
  • kelti visuomenėje egzistuojančias teisines problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų
  • prisidėti prie žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gyventojų teisinės sąmonės formavimo

Misija

ugdyti sąmoningą ir pilietišką visuomenę, kurioje kuriama erdvė atviroms ir garbingoms diskusijoms apie visuomenėje egzistuojančias problemas.

Veikla

  • būdami atviri visuomenei, jos problemoms, skelbiame pareiškimus bei nuomones teisės klausimais, siekiame būti visuomenės advokatu
  • bendradarbiaudami su valstybės institucijomis, vietos savivalda bei visuomeninėmis organizacijomis, tampame tarpininkais tarp kiekvieno visuomenės nario ir valdžios, įsitraukiame į teisės aktų rengimą
  • organizuojame mokymus, konferencijas, seminarus, paskaitas bei kitus profesinius, socialinius-kultūrinius renginius
  • teikiame nemokamas teisines konsultacijas Lietuvos vietiniuose laikraščiuose
  • vykdome kitas veiklas

Skyriaus organizacinius reikalus tvarko kasmet visuotiniame narių susirinkime renkama valdyba, kurią sudaro 9 nariai. Visi komandos nariai dirba turėdami vieną tikslą, padeda vieni kitiems, vadovaujasi bendromis idėjomis, siekia, kad skyrius veiktų rezultatyviai, o narių lūkesčiai būtų patenkinti.

Daugiau informacijos ir kontaktai