• +370 5 236 6170
  • aurelija.ziogaite@tf.vu.lt
Profilio PDF

BALČIŪNĖ AURELIJA, Dokt.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Privatinė teisė, sutarčių teisė, intelektinės nuosavybės teisė

Disertacijos pavadinimas

Nesąžiningos sąlygos prekiautojų tarpusavio (B2B) sutartyse Bendrosios Europos pirkimo ir pardavimo sutarčių teisės kontekste

Svarbiausi projektai

  • Pagalba vykdant projektą ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2014

Publikacijos

  • BUBLIENĖ, D.; MILIAUSKAS, P.; BALČIŪNĖ, A. Civilinė teisė. Bendroji dalis: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015, p. 195.

Apdovanojimai ir pripažinimai

  • Max Planck instituto lyginamajai ir tarptautinei privatinei teisei stipendija stažuotei, 2016-01 – 2016-03
  • Teisės fakulteto studentų mokslinės draugijos kuratorė, nuo 2012
  • ALUMNI stipendija už akademinius pasiekimus ir aktyvią visuomeninę veiklą, 2010
  • Ambasadoriaus Vytauto A. Dambravos vardinė stipendija už aktyvią visuomeninę veiklą ir akademinius pasiekimus, 2009

Visuomenei