• +370 5 236 6170, +370 6 103 0608
  • vaida.jankauskiene@tf.vu.lt
  • vaidapacenkaite@gmail.com
Profilio PDF

JANKAUSKIENĖ VAIDA, Dokt.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Sutarčių teisė, sutarčių laisvės principas, nekilnojamojo turto teisė, hipoteka, įkeitimas

Disertacijos pavadinimas

Viešosios teisės įtaka sutarčių laisvės principo taikymui

Publikacijos

  • JANKAUSKIENĖ, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Kn. 4: Daiktinė teisė. XI skyrius: Hipoteka. Vilnius: Justitia, 2013, p. 146. ISBN 978-9955-616-86-3.
  • SMALIUKAS, A.; PACENKAITĖ, V. Ultra vires doktrina Naujajame Lietuvos Respublikos civiliniame. Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. ir atsak. red. Mizaras, V. Vilnius: Justitia, 2007, p. 76-87. ISBN 978-9955-616-32-0.
  • SMALIUKAS, A.; PACENKAITĖ, V. Preliminariųjų sutarčių aiškinimo naujovės Lietuvos teismų praktikoje. Sutarčių teisė praktikams: straipsnių rinkinys. Kaunas: Smarta, 2007.
  • SMALIUKAS, A.; PACENKAITĖ, V.; MATVEJENKAITĖ, K. Nekilnojamojo turto teisė: praktiniai aspektai: praktinis vadovas. Vilnius: Countline, 2007, p. 450. ISBN 978-9955-453-73-4.
  • SMALIUKAS, A.; PACENKAITĖ, V. Ikisutartinių teisinių santykių taikymo ir aiškinimo naujovės Lietuvos teismų praktikoje. Juristas, 2006, nr. 12.
  • SMALIUKAS, A.; PACENKAITĖ, V. Mokėjimai pagal preliminariąją sutartį Lietuvos teismų praktikoje. Juristas, 2006, nr. 11.