• +370 5 236 6175
 • dainius.zalimas@tf.vu.lt
 • dainius.zalimas@lrkt.lt
Profilio PDF

ŽALIMAS DAINIUS, Prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Tarptautinė viešoji teisė, konstitucinė teisė, diplomatinė ir konsulinė teisė, tarptautinių organizacijų teisė, žmogaus teisės ir tarptautinė humanitarinė teisė

Svarbiausi projektai

 • Europos tarpuniversitetinio žmogaus teisių ir demokratizacijos centro (EIUC) Venecijoje Europos magistro programos (EMA) Lietuvos nacionalinis direktorius ir Vilniaus universiteto atstovas centre, projekto vykdytojas, nuo 2005
 • Europos Sąjungos Komisijos Dvynių projekto Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį tyrėjas, ekspertas, 2017
 • Europos Sąjungos projektas Support for the Constitutional Court of Moldova, ekspertas, 2016-2017
 • Vilniaus universiteto vykdomo projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-7-K-03-085 „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“ vykdytojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2013-2015
 • Europos universiteto instituto (European University Institute) Roberto Schumano aukštesniųjų studijų centro (Robert Schuman Centre for Advanced Studies) tarptautinis mokslo tyrimo projektas FRACIT / EUDO-Citizenship (franchise and electoral participation of third country citizens residing in the European Union and of EU citizens residing in third countries), Lietuvos nacionalinis ekspertas, pateikta nacionalinė studija FRACIT Country Report: Lithuania, 2012
 • VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto bendradarbiavimo su Tarptautine Migracijos Organizacija projektas, Tarptautinės Migracijos Organizacijos Vilniaus biurui pateikta studija Tarptautinės Migracijos Organizacijos ir jos Vilniaus biuro statusas Lietuvos Respublikoje (41 p.), projekto vadovas ir vykdytojas, 2010
 • ES projektas-studija Study on how the Memory of Crimes Committed by Totalitarian Regimes in Europe Is Dealt with in the Member States, projekto vykdytojas Lietuvoje (2009 metais parengta nacionalinė studija Study on how the Memory of Crimes Committed by Totalitarian Regimes in Europe Is Dealt with in the Member States. National Report: Lithuania, 2008-2010

Publikacijos

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Moldovos Respublikos garbės ordinas už svarų indėlį plėtojant ir stiprinant tarpinstitucinį Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje, 2016
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkas, nuo 2014
 • Nuolatinio arbitražo teismo narys, 2011-2017
 • Aukščiausias krašto apsaugos sistemos medalis civiliams „Už nuopelnus“, 2008
 • Tarptautinės teisės mokslo žurnalo „Baltic Yearbook of International Law“ redakcinės kolegijos narys, nuo 2002
 • Lietuvos šaulių sąjungos garbės ženklas „Parlamento gynėjas“ už Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynybą
 • Respublikos Prezidento atminimo ženklas už asmeninį indėlį rengiant LR įstatymus, susijusius su naryste NATO, dalyvavimą konsultacijose bei derybose dėl stojimo į NATO

Visuomenei