Pradžia > Renginiai > Aušros Vainorienės daktaro disertacijos gynimas

Aušros Vainorienės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. lapkričio 30 d.,

11.00 — 14.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. lapkričio 30 d. 11 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Aušra Vainorienė gins disertaciją „Nepaprastosios padėties teisiniai pagrindai“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

 Valstybėse nuolat susiduriama su daugybe pavojingų grėsmių ir iššūkių, dėl kurių įvedama nepaprastoji padėtis bei pastebima, kad plečiasi nepaprastosios padėties teisinis reguliavimas. Nors nepaprastoji padėtis gali būti esminis momentas valstybės gyvavimui ir lemti teisinės valstybės, demokratijos bei žmogaus teisių pažeidimus, tačiau nėra vieningos nuomonės dėl jos teorinės sampratos ir teisinio reguliavimo, kuris būtų tinkamas konstitucinėje santvarkoje. Šiame tyrime siekiama išanalizuoti nepaprastosios padėties teisinius pagrindus Vakarų teisės tradicijos kontekste. Atsižvelgiant į tai, nepaprastosios padėties pagrindai darbe suprantami ne tik kaip konkrečios teisės normos, kurios sudaro nepaprastosios padėties institutą, tačiau kartu apima ir nepaprastosios padėties teisinio reguliavimo kilmę, raidą bei pokyčius tarpdisciplininiame kontekste. Nustačius nepaprastosios padėties ištakas, apibrėžus jos esminius elementus ir teorinius modelius bei atlikus tarptautinės viešosios teisės ir lyginamąją užsienio konstitucinės teisės analizę, tyrimo rezultatai pritaikomi sisteminiam Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties teisinio reguliavimo ištyrimui ir tobulintinų aspektų nustatymui. Darbo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos Lietuvos įstatymų leidėjui dėl teisinio reguliavimo galimo tobulinimo.

Kviečiame susipažinti su daktaro disertacija.