Pradžia > Renginiai > J. Baltrimo daktaro disertacijos gynimas

J. Baltrimo daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2017 m. rugsėjo 15 d.,

10.30 — 13.30 val.

Vieta:Vilniaus universiteto Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantas Johanas Baltrimas gins disertaciją „Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Pagrindinis disertacijoje nagrinėjamas klausimas yra kada ir kokiais pagrindais vadovaujamasi teismų precedentais arba nuo jų nukrypstama. Netinkamai išsprendus šį klausimą, teismo precedentas gali suveikti per griežtai arba tapti nepaisomas. Ignoruojant teismų precedentus nukenčia asmenų lygiateisiškumo, teisės apibrėžtumo ir daug kitų siekių, o precedentais vadovaujantis per griežtai jie gali būti taikomi situacijose, kuriose jų pateikiamas atsakymas nėra teisingiausias. Disertaciją sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmojoje yra pristatoma teismo precedento autoriteto koncepcija bei argumentai už ir prieš jį. Antrojoje dalyje nagrinėjami optimalios teismo precedento autoriteto prielaidų apsaugos užtikrinimo įrankiai (be kita ko, vadovavimosi precedentais modeliai; kriterijai, pagal kuriuos sprendžiami vadovavimosi ar nukrypimo nuo precedento klausimai; precedentų galiojimo laiko požiūriu principai). Didžioji dalis disertacijoje pristatomos pozicijos yra grindžiama kaštų ir naudos vertinimu precedento autoriteto prielaidoms, kas gali būti apibendrinta kaip stabilumu ir lankstumu grindžiama prieiga vadovaujantis teismų precedentais.

Kviečiame susipažinti su daktaro disertacija.