Pradžia > Renginiai > Disertacijos gynimas

Disertacijos gynimas

Laikas:2017 m. birželio 08 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:Vilniaus universiteto Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2017 m. birželio 8 d. 13 val.  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantas Povilas Gruodis gins disertaciją „Kredito įstaigų veiklos reguliavimas mokesčių teisės normomis” socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

 

Disertacijoje teisiniu požiūriu yra tiriamas mokesčių teisės normų reguliacinis poveikis ir jo panaudojimo kredito įstaigų veiklos reguliavimui galimybės. Pirmoji disertacijos dalis yra skirta doktrininiu (teoriniu) požiūriu pagrįsti ir įrodyti mokesčių teisės normų tinkamumą kredito įstaigų veiklos reguliavimui, atskleisti mokesčių teisės normų reguliacinio poveikio kredito įstaigų veiklai pagrindinius požymius, teisėtumo sąlygas ir pagrindinius principus. Antrojoje disertacijos dalyje analizuojamos pagrindinės kredito įstaigų veiklos reguliavimui skirtų reguliacinių mokesčių koncepcijų mokesčių teisės normos ir jomis pagrįstos faktiškai taikomos kredito įstaigų veiklos reguliavimui skirtos mokesčių teisės normos bei daugiausia dėmesio susilaukę kredito įstaigų veiklos reguliacinio apmokestinimo pasiūlymai bei iniciatyvos. Trečioje disertacijos dalyje analizuojama Lietuvos mokesčių teisės normų sistema siekiant ištirti ir įvertinti Lietuvoje galiojančių mokesčių teisės normų naudojimą kredito įstaigų veiklos reguliavimui. Disertacija užbaigiama atlikto tyrimo pagrindu suformuluotomis išvadomis, kurios apibendrina atlikto tyrimo ir pagrindinių tyrimo uždavinių sprendimo rezultatus, taip pat pateikiami pasiūlymai dėl kredito įstaigų veiklos reguliavimo ir nacionalinės mokesčių teisės normų sistemos patobulinimo.