Pradžia > Renginiai > Eglės Tamošiūnaitės -Samaitienės daktaro disertacijos gynimas

Eglės Tamošiūnaitės -Samaitienės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. gegužės 03 d.,

11.00 — 13.00 val.

Vieta: Teisės fakultetas, K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. gegužės 3 d. 11 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantė eksternu Eglė Tamošiūnaitė-Samaitienė gins disertaciją „„Verslo perdavimo samprata pagal Direktyvą 2001/23/EB“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Tarybos Direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo yra viena iš seniausių direktyvų, skirtų reguliuoti darbo santykius. Nepaisant istoriškai ilgo reglamentavimo, verslo perdavimas yra vienas sudėtingiausių Europos Sąjungos darbo teisės institutų. Sudėtingumą lemia tai, jog Direktyvoje 2001/23/EB vartojama daug vertinamųjų kategorijų, pavyzdžiui, verslas, verslo dalis, įmonė, įmonės dalis, ūkio subjektas, kurių apibrėžtis nėra įtvirtinta. Verslo perdavimo sampratos apibrėžties sudėtingumą sąlygoja ir kintančios verslo veiklos vykdymo tendencijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų praktikoje įvardyti kriterijai nėra absoliutūs, jie taip pat kinta, atsižvelgiant į verslo veiklos specifiką. Be to teismų sprendimų gausoje sunku atsirinkti, kurie verslo perdavimą apibūdinantys kriterijai yra svarbūs konkrečiu atveju. Todėl disertacinio tyrimo ašimi yra kompleksinė Direktyvoje 2001/23/EB įtvirtintų, ir ją aiškinančioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei nacionalinių teismų jurisprudencijoje suformuluotų verslo perdavimą apibūdinančių reikalavimų visuma. Šios analizės pagrindu disertaciniame tyrime siekiama pateikti vientisą ir universalią verslo perdavimą pagal Direktyvą 2001/23/EB apibūdinančių reikalavimų sistemą.

Kviečiame išsamiau susipažinti su daktaro disertacija.