Pradžia > Renginiai > Ingos Žukovaitės daktaro disertacijos gynimas

Ingos Žukovaitės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. birželio 28 d.,

11.00 — 13.30 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. birželio 28 d. 11 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros doktorantė Inga Žukovaitė gins disertaciją „Plėšimo sudėties probleminiai aspektai“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Plėšimas yra viena iš pavojingiausių nusikalstamų veikų, kurios pavojingumą lemia kėsinamasis į pagrindines baudžiamosios teisės saugomas vertybes − asmens nuosavybę, sveikatą ir laisvę. Minėtojo nusikaltimo pavojingumas susijęs su smurtiniu kėsinimusi į kito asmens nuosavybę. Tai ne tik viena iš pavojingiausių, bet ir viena iš dažniausiai daromų nusikalstamų nuosavybei veikų, dėl to plėšimo bylos sudaro didelę teismų darbo krūvio dalį. Priėmus 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą buvo įtvirtinta nauja plėšimo nusikaltimo sudėtis. Svarbių pokyčių įvyko nustatant pagrindinės plėšimo sudėties požymius, atnaujintos ir kvalifikuotosios plėšimo sudėtys. Buvo iš esmės pakeistas plėšimo veikos padarymo būdo požymis, kuris lėmė ir kitokį veikos baigtumo vertinimą, sukurta visiškai kitokia kvalifikuojamųjų požymių grupavimo sistema, įtvirtinti iki tol netaikyti kvalifikuojamieji požymiai ir kt. Taigi teisėkūra pateikė naują plėšimo sudėties aiškinimo ir baudžiamojo įstatymo taikymo iššūkį, o iškeltieji uždaviniai sprendžiami jau daugiau nei dešimt metų. Plėšimo sudėčiai suteikus naują, baudžiamajame įstatyme įtvirtintą turinį, nuo 2000 m. BK įsigaliojimo buvo plėtojama kasacijos praktika, įtvirtinusi pagrindus tinkamai taikyti įstatymą ir kurti minėtojo nusikaltimo sampratą, tačiau vientisų mokslinių tyrimų šia tema praktiškai nebuvo atliekama. Trūkstant mokslinių plėšimo sudėties tyrimų, nelengva įvertinti ne tik 2000 m. BK 180 straipsnyje įtvirtintos nusikaltimo sudėties sandarą ir pačią nusikaltimo sampratą, bet kyla sunkumų pateikiant ir sisteminį nusikaltimų nuosavybei vertinimą, apimantį teisės aktuose įtvirtintų nusikaltimo sudėties požymių aiškumą, nuoseklumą, vidinę nuostatų darną. Taigi, atsakant į šiuos iššūkius disertaciją apima plėšimo sudėties požymių kompleksinis tyrimas.

Kviečiame išsamiau susipažinti su daktaro disertacija.