Pradžia > Renginiai > Jurgitos Randakevičiūtės daktaro disertacijos gynimas

Jurgitos Randakevičiūtės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. rugsėjo 17 d.,

14.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. rugsėjo 17 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros doktorantė Jurgita Randakevičiūtė gins disertaciją „Teisės ir biomedicinos mokslų santykis Europos patentų konvencijos 53(a) straipsnio kontekste“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Remiantis Europos patentų konvencijos 53 (a) straipsniu, Europos patentai neišduodami išradimams, kurių komercinis naudojimas prieštarautų viešajai tvarkai (ordre public) ar moralei. Taip pat minėta nuostata nurodo, jog išradimo komercinis naudojimas nelaikomas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ar moralei vien dėl to, kad kai kuriose arba visose Europos patentų organizacijos valstybėse narėse jį draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai. Nors šiuo metu Europos patentų tarnybos praktikoje nėra daug sprendimų dėl EPK 53 (a) straipsnio aiškinimo ir taikymo, esamieji parodo, jog nėra vieningos nuomonės dėl testų ir standartų, kurie būtų tinkami, remiantis šia nuostata, įvertinti komercinį išradimų naudojimą. Dėl šios priežasties EPK 53 (a) straipsnio aiškinimas ir taikymas, ypač biotechnologiniams išradimams, yra neaiškūs ir sunkiai nuspėjami. Atsižvelgiant į tai, šio tyrimo tikslas yra atskleisti Europos patentų teisės, kaip Vakarų teisės tradicijos dalies, ir biomedicinos mokslų, kaip tradicijos, santykį, kai EPK 53 (a) straipsnio pagrindu yra sprendžiama dėl Europos patentų biotechnologiniams išradimams išdavimo, ir įvertinti šio santykio reikšmę minėtos teisinės apsaugos biotechnologiniams išradimams Europos patentų sistemoje suteikimui.

Disertacija