Pradžia > Renginiai > Marijos Markovos daktaro disertacijos gynimas

Marijos Markovos daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. vasario 07 d.,

13.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:Anglų

2018 m. vasario 7 d. 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantė Marija Markova gins daktaro disertaciją „Effectiveness of Protection for Reputed Marks in the European Union“.

Disertacijoje analizuojama, ar prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsauga ES yra efektyvi ir vienodai taikoma valstybėse narėse. Atsakant į šį klausimą, analizuojamos istorinės aplinkybės, lėmusios teisių, platesnių nei specializacijos principas, suteikimą prekių ženklų savininkams, aptariamos šią apsaugą pagrindžiančios doktrinos bei sąvokos „reputacija” kilmė.

Nustačius, kad reputaciją turinčių prekių ženklų apsauga negali būti pagrįsta konkrečia doktrina, disertacijoje analizuojama Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnybos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktika. Prieinama prie išvados, kad nuostatų dėl reputaciją turinčių prekių ženklų taikymas praktikoje yra dažniausiai sėkmingas, jeigu siekiamas apsaugoti ankstesnis ženklas turi stiprią reputaciją plačiojoje visuomenėje arba abu žymenis yra registruoti ar naudojami žymėti vienaip ar kitaip susijusias prekes ar paslaugas. Be to, nustatyta, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai yra sunkiai pritaikomi dėl juose numatytų sudėtingų naujų reikalavimų (pvz.: „vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas”).

Lyginamoji darbo dalis analizuoja teismų praktiką bei prekių ženklų registro tarnybų sprendimus Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje bei Lietuvoje. Ši darbo dalis atskleidžia, jog nacionalinės teisės tradicijos bei glaudžiai susijusios teisės šakos (pvz.: konkurencijos nuostatos) turi didelę įtaką nacionaliniu lygiu taikant aptariamas ES taisykles. Nepaisant šių skirtumų, disertacijoje nustatomi ir taikymo lyginamosiose jurisdikcijose panašumai.

Darbas užbaigiamas priėjus išvadą, kad prekių ženklų, turinčių reputaciją, apsaugos institutas turėtų būti persvarstytas, o ši apsauga suteikiama tik plačiai visuomenei žinomiems ženklams tik nepanašių prekių ir paslaugų atžvilgiu.

Kviečiame išsamiau susipažinti su daktaro disertacija.