Pradžia > Renginiai > Marijos Vitulskės daktaro disertacijos gynimas

Marijos Vitulskės daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. lapkričio 07 d.,

13.00 — 15.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

Lapkričio 7 d. 13 val. vyks VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantės Marijos Vitulskės disertacijos „Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tarptautiniame komerciniame arbitraže“ gynimas daktaro laipsniui gauti.

Disertacijoje siekiama išnagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tarptautiniame komerciniame arbitraže ypatumus, atkreipiant dėmesį į apibrėžtumo – diskrecijos santykį šių priemonių taikymo ir vykdymo kontekste. Pirma, disertacijoje tiriama, ar arbitraže taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra vienaip arba kitaip standartizuojamos dėl sąveikos su taikytina teise bei santykio su valstybiniais teismais. Antra, didelė dalis procedūrinių klausimų vis dar nėra apibrėžti, paliekant tai arbitrų diskrecijai. Vis dėlto, kai arbitrų diskrecija sąveikauja su valstybinių teismų diskrecija bei taikytina teise, neapibrėžtumas gali turėti neigiamos įtakos.

Disertaciją sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje atskleidžiama arbitražinių laikinųjų apsaugos priemonių prigimtis, arbitrų teisė skirti laikinąsias apsaugos priemones, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principai ir sąlygos. Antrojoje dalyje nagrinėjami laikinųjų apsaugos priemonių arbitraže parinkimo bei taikymo aspektai: ribojimai, ginami interesai, priemonių rūšys, forma, priemonių skyrimo, pakeitimo ir panaikinimo procedūros bei galimų sankcijų už priemonių nevykdymą skyrimas. Trečiojoje dalyje tiriamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas arbitraže iki arbitražo teismo suformavimo, laikinojo arbitro institutas bei kreipimasis į valstybinį teismą kaip išliekanti alternatyva. Ketvirtoji dalis skirta arbitražinių laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo problematikai. Joje analizuojama valstybinių teismų pagalba arbitrams taikant laikinąsias apsaugos priemones, valstybinių teismų savarankiškas priemonių taikymas arbitraže ir šalių teisė atsisakyti valstybinio teismo pagalbos.

Kviečiame susipažinti su daktaro disertacija.