Pradžia > Renginiai > Tado Varapnicko daktaro disertacijos gynimas

Tado Varapnicko daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. gruodžio 03 d.,

14.00 — 17.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. gruodžio 3 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas Tadas Varapnickas gins disertaciją „Arbitro civilinė atsakomybė ir jos ribos“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacijoje nagrinėjama problematika, susijusi su civilinės atsakomybės arbitrui taikymu. Pirmiausia, analizuojant skirtingas arbitro civilinės atsakomybės teorijas, disertacijoje įrodinėjama, jog arbitrui turėtų būti taikomas ribotas imunitetas nuo civilinės atsakomybės, grindžiamas arbitro kalte ar dideliu neatsargumu. Siekiant pagrįsti šį teiginį, didelis dėmesys skiriamas atskleisti arbitro statusui ir santykiui su ginčo šalimis. Antra, laikantis kvaziimuniteto doktrinos, siekiama paaiškinti civilinės atsakomybės sąlygų specifiką arbitro civilinei atsakomybei bei atskleisti kitus atsakomybės taikymui svarbius klausimus, pvz., taikytinos teisės ir teismingumo problematiką.

Siekiant šių tikslų, disertaciją sudaro septynios dalys. Pirmojoje dalyje aptariamos skirtingos arbitro civilinės atsakomybės teorijos. Antrojoje dalyje, siekiant pagrįsti riboto imuniteto doktrinos taikymą, analizuojami su arbitro statusu susiję klausimai. Trečiojoje dalyje aptariamos arbitro civilinės atsakomybės sąlygos. Ketvirtojoje disertacijos dalyje vertinamas arbitro civilinės atsakomybės santykis su kitais pažeistų teisių gynybos būdais arbitraže, pvz., arbitražo teismo sprendimo panaikinimu. Penktoji disertacijos dalis skirta išanalizuoti, kokie subjektai turi teisę reikalauti arbitrui taikyti civilinę atsakomybę. Galiausiai, paskutinės dvi disertacijos dalys aptaria arbitro civilinei atsakomybei taikytinos teisės ir teismingumo klausimus.

Disertacija