Pradžia > Renginiai > Viliaus Mitkevičiaus daktaro disertacijos gynimas

Viliaus Mitkevičiaus daktaro disertacijos gynimas

Laikas:2018 m. birželio 28 d.,

14.00 — 16.00 val.

Vieta:VU Teisės fakulteto K. L. Sapiegos (302) auditorija
Renginio kalba:lietuvių

2018 m. birželio 28 d. 14 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas Vilius Mitkevičius gins disertaciją „Multimodaliniai krovinių vežimai: reglamentavimo problematika“ socialinių mokslų srities, teisės mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Tyrime yra atliekama multimodalinių krovinių vežimų, kaip teisės instituto, jiems taikytino teisinio reguliavimo ir dėl esamo teisinio reglamentavimo (jo turinio) kylančios problematikos analizė. Tyrime didelis dėmesys skiriamas tarptautinių vienarūšių krovinių vežimo konvencijų taikymo sričiai, analizuojama jų tiesioginio taikymo multimodalinio krovinių vežimo sutarčiai imtis. Nustačius, kad, priešingai doktrinoje ir teismų praktikoje sutinkamai pozicijai, tarptautinės vienarūšės krovinių vežimo konvencijos multimodalinio krovinių vežimo sutarčiai yra taikytinos tik tais atvejais, kai tiesiogiai tai yra numatyta pačioje konvencijoje, yra sudaromos prielaidos vieningo multimodalinio krovinių vežimo teisinio reguliavimo sukūrimui bei problemų sprendimui šalims pasitelkiant šalių laisvės principą. Įvertinus teisinius instrumentus, kurie galėtų padėti sukurti vieningą multimodalinio krovinių vežimo teisinį reglamentavimą bei padėti išspręsti dėl jo nebuvimo egzistuojančias problemas, daroma išvada, kad nauja multimodalinio transporto tarptautinė konvencija būtų geriausias instrumentas šiems tikslams pasiekti. Visgi, abejojant, kad šiuo metu tokios konvencijos priėmimas yra realus, yra vertinama, kad, siekiant šių tikslų, Europos Sąjunga turėtų priimti vidinį teisės aktą reglamentuojantį multimodalinius krovinių vežimus regioniniu lygmeniu.

Kviečiame išsamiau susipažinti su daktaro disertacija.