V. Andriukaičio paskaita „Europos Sąjungos ateitis: iššūkiai ir perspektyvos“