Išleista VU TF mokslininkų kolektyvinė monografija “Notarų civilinė atsakomybė”