Renkama komanda dalyvauti „Hugo Sinzheimer“ Moot Court konkurse