Pradžia > Mokslas > Mokslo centrai

Mokslo centrai

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Mokslo centrai – akademiniai organizaciniai dariniai fakultete, veikiantys vienoje kurioje teisės mokslo šakoje, pošakyje ar tarpšakiniu pagrindu. Mokslo centrų veiklos tikslas – aukščiausios kokybės, intensyvus ir kryptingas teisinių reiškinių tyrinėjimas, pagrįstas naujausia tyrimo metodologija, tarptautiniu ir tarpdisciplininiu požiūriu, įtraukiant doktorantus, podoktorantūros tyrėjus ir studentus, bei pasiektų mokslo rezultatų publikavimas.

Baudžiamosios politikos ir ES baudžiamosios teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Gintaras Švedas – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Justyna Levon
Lekt. dr. Paulius Veršekys
Dokt. Inha Rakavets

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
gintaras.svedas@tf.vu.lt

Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Jonas Prapiestis – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Justas Namavičius
Lekt. Darius Prapiestis
Dokt. Justinas Bagdžius
Dokt. Laura Mickevičiūtė
Dokt. Evaldas Raistenskis

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
jonas.prapiestis@tf.vu.lt

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Armanas Abramavičius – mokslo centro vadovas
Asist. dr. Andželika Vosyliūtė
Lekt. Marius Aidukas
Dokt. Martynas Dobrovolskis
Dokt. Ieva Marija Ragaišytė
Dokt. Ramunė Steponavičiūtė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
411 kab.
+370 5 236 6167
armanas.abramavicius@tf.vu.lt

Civilinio proceso ir romėnų teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Rimantas Simaitis
Doc. dr. Vigita Vėbraitė
Lekt. dr. Aurimas Brazdeikis
Lekt. dr. Viktor Terekhov
Dokt. Lina Dzindzeletaitė-Šaltė
Dokt. Miglė Žukauskaitė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.nekrosius@tf.vu.lt

Darbo teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Tomas Davulis – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Justinas Usonis
Lekt. dr. Arnas Paliukėnas
Dr. Audrius Bitinas
Dr. Gintarė Tamašauskaitė-Janickė
Lekt. Arūnas Šuminas
Asist. Simona Cirtautaitė-Kaminskienė
Dokt. Larysa Matveichuk
Dokt. Gabrielė Taminskaitė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
tomas.davulis@tf.vu.lt

Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Danguolė Bublienė
Lekt. dr. Stasys Drazdauskas
Dokt. Aurelija Balčiūnė
Dokt. Vaidas Kontrimas

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.mizaras@tf.vu.lt

Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Daiva Petrylaitė – mokslo centro vadovė
Asist. dr. Vida Petrylaitė
Lekt. dr. Nerijus Kasiliauskas
Lekt. dr. Beata Martišienė
Lekt. Martynas Austys

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
daiva.petrylaite@tf.vu.lt

Konstitucinės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. (HP) Egidijus Šileikis – mokslo centro vadovas
Lekt. dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
LT-10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
egidijus.sileikis@tf.vu.lt

Privatinės lyginamosios teisės  mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Laurynas Didžiulis
Doc. dr. Lina Mikalonienė
Doc. dr. Paulius Miliauskas
Lekt. dr. Saulius Aviža
Lekt. dr. Vilius Mitkevičius
Lekt. dr. Eglė Zemlytė
Lekt. Tadas Varapnickas
Dokt. Simona Bronušienė
Dokt. Mindaugas Gedeikis
Dokt. Vaida Jankauskienė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
valentinas.mikelenas@tf.vu.lt

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės mokslo centras

Teisės istorijos mokslo centras

Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Bronius Sudavičius – mokslo centro vadovas
Partnerystės prof. dr. Vitas Vasiliauskas
Asist. dr. Martynas Endrijaitis
Dr. Alessandro Liotta
Dokt. Laurynas Balčiūnas

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
LT-10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
bronius.sudavicius@tf.vu.lt