Pradžia > Mokslas > Mokslo centrai

Mokslo centrai

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Mokslo centrai – akademiniai organizaciniai dariniai fakultete, veikiantys vienoje kurioje teisės mokslo šakoje, pošakyje ar tarpšakiniu pagrindu. Mokslo centrų veiklos tikslas – aukščiausios kokybės, intensyvus ir kryptingas teisinių reiškinių tyrinėjimas, pagrįstas naujausia tyrimo metodologija, tarptautiniu ir tarpdisciplininiu požiūriu, įtraukiant doktorantus, podoktorantūros tyrėjus ir studentus, bei pasiektų mokslo rezultatų publikavimas.

Administracinės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Arvydas Andruškevičius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Indrė Žvaigždinienė
Lekt. dr. Ingrida Danėlienė
Lekt. dr. Laura Paškevičienė
Dr. Ilona Petraitytė
Dokt. Milda Markevičiūtė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
andarvy@gmail.com

Civilinio proceso ir romėnų teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Rimantas Simaitis
Doc. dr. Vigita Vėbraitė
Lekt. dr. Aurimas Brazdeikis
Lekt. dr. Giedrė Urbanavičiūtė
Lekt. dr. Eglė Zemlytė
Lekt. Egidijus Laužikas
Dokt. Marija Bliuvaitė
Dokt. Tadas Varapnickas

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.nekrosius@tf.vu.lt

Darbo teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Tomas Davulis – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Justinas Usonis
Doc. dr. Audrius Bitinas
Lekt. dr. Arnas Paliukėnas
Lekt. Arūnas Šuminas
Dr. Gintarė Tamašauskaitė-Janickė
Asist. Simona Cirtautaitė-Kaminskienė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
tomas.davulis@tf.vu.lt

Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Danguolė Bublienė
Lekt. dr. Stasys Drazdauskas
Lekt. dr. Mantas Rimkevičius
Dokt. Aurelija Balčiūnė
Dokt. Marija Markova
Dokt. Paulius Mencas
Dokt. Monika Morkūnaitė
Dokt. Vaidas Kontrimas

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
vytautas.mizaras@tf.vu.lt

Kolektyvinės darbo teisės ir socialinės partnerystės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Daiva Petrylaitė – mokslo centro vadovė
Lekt. dr. Nerijus Kasiliauskas
Lekt. dr. Beata Martišienė
Lekt. dr. Vida Petrylaitė
Asist. Martynas Austys
Dokt. Aušra Bagdonaitė
Dokt. Inga Klimašauskienė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
daiva.petrylaite@tf.vu.lt

Privatinės lyginamosios teisės  mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Lina Mikalonienė
Lekt. dr. Saulius Aviža
Lekt. dr. Laurynas Didžiulis
Lekt. dr. Paulius Miliauskas
Lekt. dr. Eglė Zemlytė
Dr. Neringa Gaubienė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai
10222 Vilnius
311 kab.
+370 5 236 6170
valentinas.mikelenas@tf.vu.lt

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės mokslo centras

Teisės istorijos mokslo centras

Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centras

Mokslo centro nariai:
Prof. dr. Bronius Sudavičius – mokslo centro vadovas
Doc. dr. Andrius Paulauskas
Lekt. dr. Martynas Endrijaitis
Lekt. dr. Mindaugas Lukas
Lekt. dr. Vitas Vasiliauskas
Dokt. Laurynas Balčiūnas
Dokt. Agnė Petkevičiūtė

Kontaktai:
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9 I rūmai
LT-10222 Vilnius
405 kab.
+370 5 236 6175
bronius.sudavicius@tf.vu.lt