Pradžia > Naujienos > Informacinė savaitė Briuselyje besidomintiems maisto sauga, žemės ūkiu, miškininkyste, jūrų ir vidaus vandenimis, bioekonomika

Informacinė savaitė Briuselyje besidomintiems maisto sauga, žemės ūkiu, miškininkyste, jūrų ir vidaus vandenimis, bioekonomika

2017 m. lapkričio 14 – 17 dienomis Briuselyje Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (angl. The Research Executive Agency (REA)), Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas (angl. the Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD)) kartu su Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu (angl. the Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI)) organizuoja informacinę savaitę skirtą susipažinti su programos „Horizontas 2020“ srities „Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika“ (angl. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy) finansavimo galimybėmis, partnerių paieškai moksliniams tyrimams. Taip pat Europos Komisijos atstovai pristatys bioekonomikos politikos strategiją, bus diskutuojama apie skaitmeninimo galimybes ūkio, maisto pramonėje bei nagrinėjama jūrų ir vidaus vandenų mokslinių tyrimų bei inovacijų reikšmė ES politikai.

Renginys nemokamas.

Registracija vyksta iki spalio 20 d.

Daugiau informacijos ir registracija.

Mokslininkai, ketinantys vykti į renginį ieškoti partnerių būsimiems tyrimų projektams, gali teikti paraiškas dėl kelionės išlaidų kompensavimo MITA agentūrai. Informacija apie sąlygas, kokios išlaidos gali būti finansuojamos pateikiama MITA internetiniame puslapyje.

Paraiškos dėl kelionės išlaidų finansavimo turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki patvirtinto renginio pradžios.