Pradžia > Praktika, darbas > Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško laukiame el. p. zeit@zeit.lt

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško pretendento į teisininko pareigybę.

Pareigybės paskirtis – nagrinėti skundus dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat nagrinėti skundus dėl asmens garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse.

Tarnybai teikiamų skundų nagrinėjimą sudaro: paaiškinimų bei papildomos informacijos, susijusios su skundo nagrinėjimu, gavimas, teisinis vertinimas, raštų, sprendimų projektų rengimas, teisinių išvadų, išaiškinimų bei rekomendacijų teikimas, atstovavimas teismuose.

Reikalavimai pretendentams:

  • turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
  • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ją pateikti žodžiu ir raštu;
  • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
  • būti pareigingam, atsakingam, kruopščiam;
  • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
  • savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, laiku vykdyti užduotis.