Katedros

fakulteto koridorius

Katedra – tai fakulteto akademinis šakinis padalinys, atsakingas už vienos ar kelių glaudžiai susijusių studijų programų ir mokslo krypčių ar šakų veiklą. 

Baudžiamosios justicijos katedra
Vedėjas prof. habil. dr. Gintaras Švedas
Tel. (8 5) 236 6167

Privatinės teisės katedra
Vedėjas prof. habil. dr.Vytautas Nekrošius
Tel. (8 5) 236 6170

Viešosios teisės katedra
Vedėjas doc. dr. Haroldas Šinkūnas
Tel. (8 5) 236 6175