Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Baudžiamosios justicijos katedra

  • Š. m. gruodžio 30 d. dėstytojas prof. habil. dr. G. Švedas studentų nepriiminės. 2018 m. sausio mėn. dėstytojas studentus priims sausio 5 d. 11.30-13.30 val., sausio 12 d. 11.30-13.30 val. ir sausio 27 d. 10.00-12.00 val.

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

I kursas

II kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

III kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

IV kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

V kursas

Šiuo metu aktualios informacijos nėra.

Informacija absolventams

Diplomų teikimas vyks 2018 m. sausio 26 d. 12 val. Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius).

Sėkmingai apgynę magistro darbą ir išlaikę baigiamąjį egzaminą absolventai iki sausio 19 d. privalo atsiskaityti su VU padaliniais, kuriems yra skolingi. Daugiau informacijos apie savo atsiskaitymų būseną rasite prisijungę prie VU IS, E-Studentas aplinkos skiltyje „Studijos“ (absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarką galite rasti čia). Teisės fakulteto Studentų atstovybės budėjimo laikus dėl LSP grąžinimo rasite  čia. Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitinėti su dekanatu eiti nereikia, šios varnelės bus uždėtos po pasirašymo registracijos žurnale.

2018 m. sausio 24 arba 25 d. 7.30-11 val. ir 11.30-15 val. absolventai, atsiskaitę su VU padaliniais, privalo atvykti į 607 kab. pas vyriausiąją specialistę Vidą Atkočaitienę ir asmeniškai pasirašyti diplomų registracijos žurnale. Tiems absolventams, kurie teikimo ceremonijoje nedalyvaus, nurodytomis dienomis atvykti pasirašyti nėra būtina – jie pasirašys atvykę atsiimti diplomo.

Nepasirašiusiems žurnale arba neatsiskaičiusiems su VU padaliniais diplomai nebus išduoti.

Diplomų įteikimo ceremonijai vadovaus Fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis, jis ir teiks diplomus. Dekanas ir rektorius ceremonijos metu vilkės togas (tradicijos studentams rengtis mantijas Teisės fakultete nėra).

Ceremonijos dalyviai renkasi ir sėdasi į jiems skirtas vietas: priekinėse eilėse altoriaus dešinėje ir kairėje – profesūra, dėstytojai, administracijos personalas, likusiose eilėse – absolventai ir jų svečiai.

Dekanas paskelbia ceremonijos pradžią, grojant vargonams giedamas „Gaudeamus“, po to dekanas, rektorius tars sveikinimo žodį.

Diplomai teikiami abėcėlės tvarka, kartu ir vientisųjų, ir magistrantūros studijų studentams. Pasiimti diplomo einama bažnyčios centrine nava, o grįžtama pro šoninius praėjimus (iš kairės arba dešinės pusės). Visos ceremonijos metu ir jai pasibaigus, kol Fakulteto dekanas, rektorius išeina iš bažnyčios, centrinėje navoje neturi būti stovinčių absolventų ir jų svečių. Visos ceremonijos trukmė – apie 1 val. Bažnyčia šildoma, būti su paltais tikrai nereikės.

Labai prašome artimųjų sveikinimus priimti pasibaigus ceremonijai. Tiek diplomantus, tiek jų svečius prašome visos ceremonijos metu išjungti mobiliųjų telefonų garsą.

Gražios šventės! 🙂