Pradžia > Studijuok > Studijų programos > LL.M. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės studijos

LL.M. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės studijos

Magistrantūros studijų programa „LL.M. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė“

  • Studijų trukmė – 1,5 metų;
  • Studijos vyksta nuolatine forma dieniniu tvarkaraščiu;
  • Studijos apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
  • Studijos skirtos teisės studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba teisės studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį užsienio valstybių aukštosiose mokyklose įgijusiems užsienio šalių piliečiams, siekiantiems pagilinti savo žinias ir ugdyti gebėjimus Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės srityje;
  • Studijų programos tikslas – išugdyti aukštos kvalifikacijos tarptautinės teisės specialistus, turinčius teorinių žinių taikymu pagrįstos praktinių problemų, situacijų, sprendimų ir reiškinių analizės įgūdžius, kurie įgalintų savarankiškai identifikuoti, aiškinti ir taikyti tarptautines, Europos Sąjungos ir nacionalines teisės normas; gebančius spręsti visuomeniniuose santykiuose kylančius ginčus ir teisinius konfliktus; turinčius kritinį mąstymą ir gebančius atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, spręsti sudėtingas su teisės aktų kūrimu ir taikymu susijusias problemas tiek tarptautinėje, tiek Europos Sąjungos erdvėje.
  • Du semestrus vyksta teorinės studijos ir praktiniai užsiėmimai, trečiąjį semestrą studentai rašo baigiamąjį magistro darbą, ir laiko baigiamąjį egzaminą;
  • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis.

Informacija apie priėmimą į LL.M. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės studijas.