Main page > About us > Department of Private Law > JURČYS PAULIUS, Lecturer Dr., LL.M.
 • +370 5 236 6170
 • pjurcys@gmail.com
Profile PDF

JURČYS PAULIUS, Lecturer Dr., LL.M.

Fields of Expertise

Intellectual Property, Copyright Law, Data and Innovation, Behavioral Economics, Private International Law, EU Law, American Legal System

Selected projects

Publications

Publications in Lithuanian

 • GOLDAMMER, Yvonne; JURČYS, Paulius; PLAUŠINAITIS, Sigitas. Deutsch-litauisches, litauisch-deutsches Wirtschafts-und Rechtswörterbuch = Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų verslo ir teisės žodynas. Vilnius: Žuvėdra, 2018. 758 p. ISBN 978-609-8219-01-2
 • JURČYS, Paulius; KONO, Toshiyuki. Intelektinės nuosavybės teisių gynimas Japonijoje: politiniai, ekonominiai ir teisiniai aspektai. Justitia, Nr. 79, 2014, p. 30-52.
 • JURČYS, Paulius; TERAMOTO, Shinto. Tarpininkai, abipusis pasitikėjimas ir komunikavimo efektyvumas: socialinių tinklų metodas teisėje. Justitia, 2013, Nr. 78, p. 14-37.
 • JURČYS, Paulius. Bylų dėl intelektinės nuosavybės teisių tarptautinis teismingumas: CLIP Principai ir jų taikymas Lietuvos teismuose. Justitia, Nr. 2(76), 2011.
 • KONO, Toshiyuki; JURČYS, Paulius. Intelektinė nuosavybė ir tarptautinė privatinė teisė: iššūkiai ateinančiam dešimtmečiui (II dalis). Justitia, Nr.1( 75), 2011, p. 28.
 • KONO, Toshiyuki; JURČYS, Paulius. Intelektinė nuosavybė ir tarptautinė privatinė teisė: iššūkiai ateinančiam dešimtmečiui (I dalis). Justitia, Nr. 2(74), 2010, p. 23.
 • JURČYS, Paulius. Teismingumas intelektinės nuosavybės teisių bylose pagal Briuselio I reglamentą: ETT sprendimai GAT ir Roche bylose bei CLIP reformos pasiūlymai. Justitia, Nr. 1(73), 2010.
 • JURČYS, Paulius. Teisė į tarnybinį išradimą: Japonijos patirtis ir pasaulinės tendencijos. Justitia, Nr. 2(72), 2009, p. 45-66.
 • JURČYS, Paulius. Akcininkų teisių įgyvendinimas pagal UNIDROIT netiesiogiai saugomų vertybinių popierių konvenciją ir EB akcininkų teisių direktyvą. Justitia, Nr. 4(70), 2008.
 • GOLDAMMER, Yvonne; JURČYS, Paulius. Romos I reglamento dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės projektas: kita to paties medalio pusė? Justitia, Nr. 1(67), 2008.
 • JURČYS, Paulius. Biologinių ir nanotechnologinių išradimų patentavimo teisiniai aspektai. Justitia, Nr. 3(61), 2006, p. 68-84.
 • JURČYS, Paulius. Pagrindiniai valstybės paramos proceso teisės principai. Teisės problemos, 2005, Nr. 3, p. 25-52.
 • JURČYS, Paulius. Ar jau laikas įtvirtinti individualaus konstitucinio skundo institutą? Justitia, 2005, Nr. 4(55), p. 14-15.
 • VAIČAITIS, Vaidotas A.; JURČYS, Paulius. Biurokratinė valstybės tarnybos ir centralizuoto viešojo valdymo samprata bei Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimo argumentavimo stilius. Justitia, Nr. 1(55), 2005, p. 56-63.

Honors and Recognitions

Thought Leadership