Main page > About us > Department of Public Law > VASILIAUSKAS VITAS, Professor of Practice
 • +370 5 236 6175
 • vitas.vasiliauskas@tf.vu.lt

 

Profile PDF

VASILIAUSKAS VITAS, Professor of Practice

Fields of Expertise

Tax Law, International Taxation, Public Finances, Central Banking, Sources of Law

Publications

 • VASILIAUSKAS, V. Importance of a judicial precedent in the Roman-German legal system: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilnius University, 2004. 30 p.
 • VASILIAUSKAS, V.; MEDELIENĖ, A. Phenomenon of tax disputes, development and prospects. [lt. Mokestinių ginčų fenomenas, raida ir perspektyvos]. In: Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai: kolektyvinė monografija. Ats. red. Valančius, V.]. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010. ISBN 978-9955-9473-1-8].
 • VASILIAUSKAS, V. The State Audit. [lt. Valstybės kontrolė]. In: Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis]. Sud. ir moksl. red. Kūris, E. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 483-504. ISBN 978-9955-30-104-2.
 • MEDELIENĖ, A.; VASILIAUSKAS, V. The application of the European Union law in settling tax disputes in Lithuania. [lt. Europos Sąjungos teisės taikymas nagrinėjant mokestinius ginčus Lietuvoje]. In: Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 700-733. ISBN: 978-9955-9473-2-5.
 • SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, V. The influence of European Union membership on budget planning in the Republic of Lithuania. In: Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Faculty of Law, Vilnius University, 2014, p. 481-498. ISBN 978-609-459-352-9.
 • SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, V. Narystės Europos Sąjungoje įtaka Lietuvos Respublikos biudžeto planavimui. In: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. p. 469-485.
 • VASILIAUSKAS, V. Optimizuoti ar vengti? Mokesčių planavimą nuo mokesčių vengimo skirianti riba. Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2005, nr. 5, p. 28-31.
 • VASILIAUSKAS, V. Changes in the Lithuanian Tax System: Advantages and Disadvantages. [lt. Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje: privalumai ir trūkumai]. Sąskaityba, 2003, nr. 2, p. 3-6.
 • VASILIAUSKAS, V. Role of a precedent in England . [lt. Teisminio precedento reikšmė jo tėvynėje – Anglijoje]. Teisė, 2002, t. 42, p. 152-165. ISSN 1392-1274.
 • VASILIAUSKAS, V. Begriffsproblem des Gerichtspräjudizes als Rechtsquelle: das Gerichtspräjudiz als eine Neuerechtsnorm oder als Ergebnis der Rechtsauslegung (Rechtsentwicklung). [lt. Teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, sąvokos problema: teisminis precedentas kaip nauja teisės norma ar kaip teisės aiškinimo (plėtojimo) rezultatas]. Teisė, 2002, t. 42, p. 145-151. ISSN 1392-1274.
 • VASILIAUSKAS, V. (parengė spaudai). Chrestomathy of the Foreign Legal History: A Study Book. [lt. Užsienio teisės istorijos chrestomatija: mokomoji knyga]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. 150 p.

Honors and Recognitions

 • Knight of the National Order of the French Legion of Honour, 2017
 • Member of the Governing Council of the ECB (Eurosystem), since 2015
 • Awarded Cross of Officer of the Order of Vytautas the Great (state award), 2015
 • Awarded a commemorative badge for the contribution to Lithuanian Presidency of the Council of the European Union, 2013
 • Governor of the Bank of Lithuania (Eurosystem), since 2011
 • Awarded Cross of the Knight of the Order for Merits to Lithuania (state award), 2004
 • Member of the society Alumni, the Faculty of law, of the Vilnius University

Thought Leadership