Pradžia > Apie mus > Privatinės teisės katedra > JUONYS MARIUS, Lekt.
 • +370 5 236 6170
 • marius.juonys@ellex.lt

 

Profilio PDF

JUONYS MARIUS, Lekt.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Konkurencijos teisė

Svarbiausi projektai

 • Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos (LPK) Verslo aplinkos komiteto Teisinės aplinkos pakomitečio vadovas, 2016-02-18
 • LR Ūkio ministro įsakymu sudarytos 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/104/ES „Dėl tam tikrų taisyklių, kuriomis reglamentuojami pagal nacionalinę teisę nagrinėjami ieškiniai dėl žalos, patikros dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo“ įgyvendinimo darbo grupės narys, 2015-02-25
 • LR Ministro pirmininko potvarkiu sudarytos Vartotojų saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo procesų darbo grupės narys, 2014-04-24
 • Teisingumo ministro įsakymu sudarytos darbo grupės Verslą prižiūrinčių subjektų veiklos pagrindinių nuostatų koncepcijos 12.1.1. punkte numatyto teisės akto projektui parengti narys, 2009-08-07
 • LR Ministro pirmininko 2009-06-09 potvarkiu sudarytos darbo grupės Kainų už keleivių vežimą nustatymo mechanizmui peržiūrėti atsižvelgiant į galimą diskriminacinį jo pobūdį ir pasiūlymams dėl šios srities liberalizavimo pateikti vadovo pavaduotojas, 2009
 • LR Vyriausybės nutarimu sudarytos Verslo aplinkos gerinimo (Saulėtekio) komisijos Konkurencinės teisės ir reguliavimo tobulinimo darbo grupės vadovas, 2009-02-25
 • Darbo grupės, LR Ūkio ministerijos užsakymo atlikusios mokslinę-tiriamąją studiją ir parengusios Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo ir veiklos viešumo užtikrinimo įstatymo koncepciją, narys, 2005
 • Dalyvavo advokatų kontorai LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai rengiant Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių ieškinių dėl žalos atlyginimo pažeidus konkurencijos teisės taisykles, apžvalgą bei jų praktinio įgyvendinimo problemos analizę. Šis nacionalinis tyrimas buvo atliekamas ES mastu vykdomo tyrimo „Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules“ („Ieškinių dėl žalos atlyginimo pažeidus konkurencijos taisykles studija“) kontekste. Tyrimo užsakovas – Europos Komisija (Konkurencijos direktoratas), tyrimą Europos mastu atliko advokatų kontora Ashurst
 • Global Competition Review nacionalinis korespondentas

Publikacijos

 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Lithuanian chapter. International Public Procurement. Ed. Campbell, D. Thomson Reuters, 5/2015. ISBN 9780379012521.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Lithuanian chapter. International Public Procurement. United Kingdom: Thomson Reuters, 10/2013, p. 24-58, ISBN 978-0379012521.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; KAČERAUSKAS, K. Lithuanian. Merger Control Worldwide: Volume II. Eds. Dabbah, M. M.; Lasok, P. United Kingdom: Cambridge University Press, 2012, p. 910-922. ISBN 978-0-521-19509-6.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Lithuanian chapter. International Public Procurement. Thomson Reuters, 10/2012. ISBN 978-0379012521.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; KAČERAUSKAS, K. Lithuanian. Merger Control Worldwide: Volume II. Eds. Dabbah, M. M.; Lasok, P. United Kingdom: Cambridge University Press, 2012, p. 910-922. ISBN 978-0-521-19509-6.
 • GUMBIS, J., et al. Competition Law in Lithuania: monograph. International Encyclopaedia of Laws: Competition Law. Eds. Denozza, F.; Toffoletto, A. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2011, p. 164. ISBN 978-90-411-3688-6.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Cartel Enforcement – Lithuania. Cartel Enforcement Worldwide. Ed. Rees, M. United Kingdom: CMP Publishing Ltd, 2011, p. 581-629, ISBN-10 1907174079, ISBN-13 978-1-907174-07-0.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Lithuanian. International Public Procurement. Ed. Campbell, D. New York: Oxford University Press, Inc., 2010-1, ISBN 978-0-379-01252-1.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; KAČERAUSKAS, K. Lithuanian chapter. Anti-cartel Enforcement Worldwide. Eds. Dabbah, M. M.; HAWK, B. E. London: Cambridge University Press, 2008.
 • Lithuanian chapter. Getting the Deal Through: Modernisation in Europe 2008. Eds. Broomhall, D.; Goyer, J. London: Law Business Research Ltd, 2008 (atnaujinamas kasmet).
 • Lithuanian chapter. Casebook of Competition Laws. Sweet&Maxwell, 2008.
 • Lithuanian chapter. Comparative Cartel Enforcement Practitioner Textbook. DLA Piper, 2008.
 • Lithuanian Franchising Rules. Comparative Law Yearbook of International Business, Center for International Law Studies, 2007.
 • Lithuanian chapter. Comparative Cartel Enforcement. DLA Piper, 2007.
 • JUONYS, M. Reform of Lithuanian Competition Rules. Global Competition Review, 2004
 • Doing business in Lithuania / Law Firm Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai, Lithuanian Free Market Institute, Lithuanian Development Agency, Vilnius Municipality. Vilnius: [Lithuanian Development Agency], 2003 (taip pat 1998, 1999, 2001, 2002 leidimai). ISSN 1648-7850.
 • Doing Business in Baltics, Investing in Lithuania, Doing Business with Lithuania. Londonas, Kogan Page and Contributors, 2003. ISBN 0-7494-38436.
 • GUMBIS, J.; JUONYS, M.; ŠLEPAITĖ, L. Lithuanian chapter. International Public Procurement. Ed. Campbell, D. Center for International Legal Studies (atnaujinamas periodiškai).
 • Lithuanian chapter. Getting the Deal Through – Merger Control 2009. London: Law Business Research Ltd, 2009. (atnaujinamas kasmet).

Visuomenei