Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > GALGINAITIS JUOZAS, Doc. dr.
 • +370 5 236 6175
 • juozas.galginaitis@tf.vu.lt
Profilio PDF

GALGINAITIS JUOZAS, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Teisės teorija, istorija ir metodologija, aukštojo mokslo teisinis reguliavimas

Svarbiausi projektai

 • Projekto „Žinių ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vystymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo centrą“ (Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0051) vadovas, 2006–2008
 • Projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001) vadovas, 2009–2012
 • Projekto „Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016) vadovas, 2011-2013

Publikacijos

 • GALGINAITIS, J.; HIMMELREICH, A.; VRUBLIAUSKAITĖ, R. Einführung in das litauische Recht. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010, p. 296. ISBN 978-3-8305-1776-4.
 • GALGINAITIS, J. Umsetzung von EG-Richtlinien in Litauen. Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, p. 207-216.
 • GALGINAITIS, J. Verwaltungsrecht in Litauen. Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag. 2006, p. 57-68.
 • GALGINAITIS, J.; STANKEVIČIUS, R. Draudimo teisė. Vilnius: Teisės institutas, 2005. p. 851.
 • GALGINAITIS, J. Teisinė sistema ir jos pagrindinės subsistemos kaip lyginamosios teisėtyros objektas. Teisė, 2002, t. 44, p. 31-41.
 • MILISIUNAITE, I.; ADOMAITIENE, R.; GALGINAITIS, J. Quality Management as a Tool for Quality Culture Embedment: Vilnius University approach. 31st annual EAIR forum at Vilnius, Lithuania, 23 to 26 August 2009. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 1-14.
 • GALGINAITIS J., et al. Plagiarism detection within Vilnius University Bachelor term and Final papers electronic Data Base. 13th European University Information Systems Conference Papers: EUNIS 2007, June 26th-29th. Grenoble, 2007, p. 115.
 • GALGINAITIS, J., et al. Informacinė politika ir jos teisiniai aspektai. Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1994, p. 104.
 • GALGINAITIS, J. Teisinė informacijos ir jos paieškos sistemų kūrimo aspektai. Lietuvos informaciniai duomenų bankai ir jų efektyvaus panaudojimo galimybės. Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1991, p. 15-19.
 • GALGINAITIS, J. Teisinės informacijos automatizuotų paieškos sistemų tezauro kūrimo problemos. Teisinės informacijos problemos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės institutas, 1990, p. 14-32.
 • GALGINAITIS, J. Semiautomatic System of Legal Information in Lithuania. Panstwo i prawo, 1988, nr. 8, p. 98-103.
 • Mokslinės literatūros vertimai
 • HATTENHAUER, H. Europos teisės istorija: II tomas. [iš vokiečių kalbos vertė Galginaitis, J.; Galginaitytė, A.]. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2015, p. 664.
 • HATTENHAUER, H. Europos teisės istorija: II tomas. [iš vokiečių kalbos vertė Galginaitis, J.; Galginaitytė, A.]. Vilnius: VĮ Registrų centras, 2009, p. 616.
 • ALEXY, R. Teisinio argumentavimo teorija: mokymas apie racionalų diskursą, arba Teisinio pagrindimo teorija. [iš vokiečių kalbos vertė Galginaitis, J.; Galginaitytė, A.]. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005, p. 384.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas atminimo ženklu už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga, 2003-02-12
 • Už sąžiningą tarnybą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu apdovanotas vardiniu ginklu, 2000-11-09

Visuomenei