Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > MIKALONIENĖ LINA, Doc. dr.
 • +370 5 236 6170
 • lina.mikaloniene@tf.vu.lt
Profilio PDF

MIKALONIENĖ LINA, Doc. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Įmonių teisė, lyginamoji teisė, civilinė teisė

Publikacijos

Leidiniai studijoms

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininkė, paskirta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, nuo 2020-09-28
 • Europos Komisijos patariamosios ekspertų grupės bendrovių teisės ir valdysenos klausimais (ICLEG) narė, nuo 2019 gruodžio mėn.
 • Tarptautinės ir lyginamosios bendrovių teisės žurnalo redakcinės kolegijos narė (ICCLJ), Oslo universitetas
 • Europos bendrovių valdysenos instituto (ECGI) akademinė narė
 • Tarptautinio mokslo tinklo “Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars” (steigėjas – Oslo universitetas) narė
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Magistrantūros studijų „Europos Sąjungos verslo teisės“ programos komiteto pirmininkė, 2016-2020
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studijų kolegijos narė, 2018-2020
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės lyginamosios teisės mokslo centro narė, nuo 2016
 • Recenzentė: mokslo leidinys Entrepreneurship and Sustainability Issues (Scopus, Q1)
 • Makso Planko lyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės instituto Hamburgo Alumni Organizacijos narė
 • Idialogue mentorė Vilnius universiteto Mentorystės komandos narė
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos narė
 • Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojama arbitrė
 • Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos narė, paskirta Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu, 2013-2017
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Tarybos narė, 2015-2019
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos mokslinių (SMD) darbų vertinimo komisijos narė, 2016-2019
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos (SMD) krypties „Įmonių teisė, bendrovių teisė“ kuratorė, 2013-2016
 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros Komercinės teisės studijų šakos akademinė kuratorė, 2013-2020