Pradžia > Apie mus > Komanda > Mokslininkai ir dėstytojai > VASILIAUSKAS VITAS, Partnerystės prof. dr.
 • +370 5 236 6175
 • vitas.vasiliauskas@tf.vu.lt
Profilio PDF

VASILIAUSKAS VITAS, Partnerystės prof. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Mokesčiai, tarptautinis apmokestinimas, viešieji finansai, centrinė bankininkystė, teisės šaltiniai

Publikacijos

 • VASILIAUSKAS, V. Teisminio precedento reikšmė romanų-germanų teisinėje sistemoje: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2004. 183 p.
 • VASILIAUSKAS, V.; MEDELIENĖ, A. Mokestinių ginčų fenomenas, raida ir perspektyvos. iš: Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai: kolektyvinė monografija. Ats. red. Valančius, V. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010. ISBN 978-9955-9473-1-8.
 • VASILIAUSKAS, V. Valstybės kontrolė. Iš: Lietuvos teisinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis. Sud. ir moksl. red. Kūris, E. Vilnius: Registrų centras, 2011, p. 483-504. ISBN 978-9955-30-104-2.
 • MEDELIENĖ, A.; VASILIAUSKAS, V. Europos Sąjungos teisės taikymas nagrinėjant mokestinius ginčus Lietuvoje. Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija: mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012, p. 700-733. ISBN: 978-9955-9473-2-5.
 • SUDAVIČIUS, B.; VASILIAUSKAS, V. Narystės Europos Sąjungoje įtaka Lietuvos Respublikos biudžeto planavimui. Iš: Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos teisinei sistemai: mokslinių straipsnių, skirtų Europos Sąjungos teisės įtakai Lietuvos konstitucinei, administracinei, aplinkos apsaugos, baudžiamajai, civilinei ir civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos bei finansų teisei, rinkinys. Vyr. moksl. red. Švedas, G. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 469-485. ISBN 978-609-459-351-2.
 • SUDAVIČIUS, B. VASILIAUSKAS, V. The influence of European Union membership on budget planning in the Republic of Lithuania. Iš: Lithuanian legal system under the influence of European Union law: collection of scientific articles on the influence of European Union law on Lithuanian constitutional, administrative and environment protection, criminal, civil and civil procedure, labour and social protection, finance law. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 481-498.
 • VASILIAUSKAS, V. Optimizuoti ar vengti? Mokesčių planavimą nuo mokesčių vengimo skirianti riba. Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2005, nr. 5, p. 28-31.
 • VASILIAUSKAS, V. Pokyčiai Lietuvos mokesčių sistemoje: privalumai ir trūkumai. Sąskaityba, 2003, nr. 2, p. 3-6.
 • VASILIAUSKAS, V. Teisminio precedento reikšmė jo tėvynėje – Anglijoje. Teisė, 2002, t. 42, p. 152-165. ISSN 1392-1274.
 • VASILIAUSKAS, V. Teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, sąvokos problema: teisminis precedentas kaip nauja teisės norma ar kaip teisės aiškinimo (plėtojimo) rezultatas. Teisė, 2002, t. 42, p. 145-151. ISSN 1392-1274.
 • VASILIAUSKAS, V. (parengė spaudai). Užsienio teisės istorijos chrestomatija: mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. 150 p.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Prancūzijos Garbės legiono ordino riterio ženklas, 2017
 • Europos centrinio banko (Eurosistema) Valdančiosios tarybos narys, nuo 2015
 • Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius, 2015
 • Atminimo ženklas prisidėjus prie Lietuvos pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai, 2013
 • Lietuvos banko (Eurosistema) valdybos pirmininkas, nuo 2011
 • Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2004
 • VU Teisės fakulteto Alumni draugijos narys

Visuomenei