Pradžia > Apie mus > Konstitucinės teisės mokslo centras > JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ AGNĖ, Asist. dr.
 • +370 6 595 0158
 • juskeviciute_agne@yahoo.com
 • agne.juskeviciute-viliene@tf.vu.lt
Profilio PDF

JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ AGNĖ, Asist. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Konstitucinė teisė, viešoji ūkinė teisė, ekonominės sankcijos versle, viešojo ir privataus sektorių partnerystė, dirbtinis intelektas ir teisė

Svarbiausi projektai

 • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Regenburgo universiteto (Vokietija) projektas „Die Bedeutung nationaler Verfassungsgarantien zum Schutz der unternehmerischen Freiheit am Beispiel Litauens und Deutschlands“ (rengiama mokslo studija), 2018
 • Pagalba įgyvendinant projektą ,,Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2014

Publikacijos

 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Farmacinės veiklos reguliavimo aspektai Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Iš: ŠINKŪNAS, Haroldas, sud. Lietuvos ir lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020, p. 135-150.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Samorząd zawodowy a Sejm w Republice Litewskiej. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2020, Nr. 1 (53), p. 119-131. ISSN 2082-1212.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė; BALICKI, Robert. Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej. Przegląd Prawa i Administracji, 2019, 119, s. 94-101.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Dokonywana przez Rząd Republiki Litewskiej reforma przedsiębiorstw zarządzanych przez państwo. Iš: GÓRECKI, Dariusz, red. Wokol rzadu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym. Lodz: Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2019, p. 85-107. ISBN 978-83-8142-445-5.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, A. Asmens teisė į sveiką ir švarią aplinką vs. asmens ūkinės veiklos laisvė. Iš: SUDAVIČIUS, Bronius, moksl. red. Teisės viršenybės link: recenzuotų mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: BMK leidykla: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2019, p. 121-141.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė; VALAINIENĖ, Ona. Immunitet parlamentarny na Litwie. Iš: GRABOWSKA, Sabina; JUCHNIEWICZ, Joanna, red. Immunitet parlamentarny w wybranych panstwach europejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. ISBN 978-83-7996-506-9.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, A. Konstytucyjne uprawnienia głowy państwa w zakresie formowania władzy sądowniczej. Iš: GÓRECKI, Dariusz, red. Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym. Łódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, p. 67-84.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Asmens ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai Lietuvoje: ekonominės, istorinės ir lyginamosios įžvalgos: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. 424 p.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė; VALUTA, Andrius. Zasady podzialu wladzy na Litwie. Iš: GRABOWSKA, Sabina; GRABOWSKI, Radosław, red. Zasady podzialu wladzy we wspolczesnych panstwach Europejskich. Tom 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, A. Konstitucinė ūkio reguliavimo tradicija 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje. Iš: MACHOVENKO, Jevgenij; ISOKAITĖ, Indrė, sud. Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 267-289.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, A. Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej wobec europejskich standardów prawa do sądu. Przegląd prawa konstytucyjnego, 2016, Nr. 3(31), s. 349-368.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Vokietijos Federacinės Respublikos Konstitucijos vertimas (pagalba). Iš: BEINORAVIČIUS, Darijus, et al., pratarmių aut. Pasaulio valstybių konstitucijos. III tomas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. 1360 p.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Teisinės ūkinės veiklos laisvės ištakos. Teisė, 2015, t. 95, p. 84-99.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos ūkinės veiklos laisvės konstitucinių pagrindų lyginamieji aspektai. Teisė, 2015, t. 96, p. 162-186.
 • JUŠKEVIČIŪTĖ-VILIENĖ, Agnė. Konkurencija – laisvė ar prievolė. Iš: RAMONAITĖ, Ainė, red. Lietuvos socialinių mokslų forumas 2014: pranešimų tezės 2014 m. gegužės 16-18 d. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 12-13.

Apdovanojimai ir pripažinimai

 • Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus, 2016
 • Lenkijos Respublikos jaunųjų teisės mokslininkų draugijos narys, nuo 2015

Visuomenei

 • K. Skotnicki, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Lenkijos Respublikos prezidento rinkimų teisėtumas. II dalis Komentaras Teise.Pro, 2020-06-24.
 • K. Skotnicki, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Lenkijos Respublikos prezidento rinkimų teisėtumas. Komentaras Teise.Pro, 2020-05-02.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė, D. Pūraitė-Andrikienė. Pranešimas „Govtech praktika Europoje: rizikos ir galimybės“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?”, 2019-12-04.
 • D. Pūraitė-Andrikienė, A. Juškevičiūtė-Vilienė. GovTech: Europos Sąjungos valstybių tendencijos, iššūkiai ir jų sprendimo galimybės. Straipsnis Teise.Pro, 2019-11-26.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Elektroninis teisingumas ir konstitucinė asmens teisė į teismą“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: „Lenkijos ir Lietuvos konstitucinės teisės aktualijos: teisminė valdžia“, 2019-09-23.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Samorząd zawodowy a Sejm w Republice Litewskiej“ Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto (Lenkija) konferencijoje „Samorząd a parlamentreprezentacja, prawotworstwo i wspolpraca“, 2019-04-26.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej“ Krokuvos Jogailos universiteto (Lenkija) Konstitucinės teisės katedros viešame posėdyje, 2019-04-21.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Verfassungsmäßige Möglichkeit der Beschränkung derWirtschaftsfreiheit, um den freien Wettbewerb und den Schutz der Verbraucherinteressen zu schützen“ Vilniaus universiteto konferencijoje „Die Bedeutung nationaler Verfassungsgarantien zum Schutz der unternehmerischen Freiheit am Beispiel Litauens und Deutschlands“, 2018-09-21.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „State-owned enterprises (SOEs) reform“ Lodzės universiteto (Lenkija) tarptautinėje konferencijoje „Wokol rzadu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym“, 2018-06-24.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Farmacinės veiklos reguliavimo aspektai Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“ Vilniaus universiteto tarptautinėje konferencijoje „Teisminė valdžia“, 2017-06-30.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas Žešuvo universitete (Lenkija)“Freedom of economic activity in ther egulations Polish Constitution and the Constitution of Lithuania“, 2016-04-15.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Wirtschaftsfreiheit in Europa“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 12-oje vasaros mokykloje „L’Europe à l’aune d’une nouvelle économique mondiale / Europa in der neuen Weltwirtschaft“, 2015-06-22.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas Lodzės universitete (Lenkija) “Economic rights v. financial stability of state (bankruptcy case)”, 2014-11-23.