Pradžia > Apie mus > Konstitucinės teisės mokslo centras > PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ DOVILĖ, Asist. dr.
 • +370 5 236 6175
 • dovile.puraite@gmail.com
Profilio PDF

PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ DOVILĖ, Asist. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Konstitucinė teisė, konstitucinės justicijos proceso teisė, žmogaus teisės, Europos Sąjungos teisė

Moksliniai projektai

 • Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“. Mokslinis tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085), Vilniaus universitetas. E. Kūris (tyrimo vadovas), A. Andruškevičius, I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, G. Lastauskienė, E. Masnevaitė, A. Medelienė, V. Milašiūtė, D. Petrylaitė, D. Žalimas, 2013-2015.

Publikacijos

 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu. Teisė, t.112, 2019.
 • Pūraitė-Andrikienė, D. Konstitucinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas objektai ir subjektai: teisinio reguliavimo problemos ir jų sprendimo galimybės: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos Teisės institutas, 2019. 80 p. ISBN 978-9986-704-62-1.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. The Legal Force of Conclusions by Lithuanian Constitutional Court and the issue of their (Non-)finality: Has the Time Come to Amend the Constitution? Review of Central and East European Law, 2019, Nr. 44, Issue 2, p. 232–268.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės. Teisė, t.111, 2019, p. 92-111.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Poreikis, prielaidos ir galimybės plėsti paklausimų dėl Konstitucinio Teismo išvadų nagrinėjimo teisenos objektų sąrašą. Konstitucinė jurisprudencija, Nr. 3(47), 2017, p. 58-78.
 • MASNEVAITĖ, E.; PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D.; ŽALIMAS, D. Teismų nepriklausomumas ir teisinių ginčų sprendimas. Iš: Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės. Moksl. red. Kūris, E. Šiauliai, Titnagas. 2015, p. 450-505.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Individualus konstitucinis skundas kaip veiksmingas žmogaus teisių apsaugos ir konstitucionalizmo plėtros instrumentas. Teisė, t.96, 2015, p. 201-224.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Konstitucinės justicijos proceso teisė kaip teisės šaka: teoriniai aspektai. Teisė, t. 95, 2015, p. 151-167.
 • PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ, D. Kai kurie Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinto neveiksnumo instituto probleminiai aspektai. Teisės problemos, Nr.3 (77), 2012, p. 72-102.

Visuomenei

 • D. Pūraitė-Andrikienė. The Individual Constitutional Complaint as an Effective Instrument for the Development of Human Rights Protection and Constitutionalism. Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Interdisciplinary Approach to Law in Modern Social Context“. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Vilnius, 2016-04-21 – 2016-04-22.
 • E. Masnevaitė; D. Pūraitė-Andrikienė. Teismų nepriklausomumas ir teisinių ginčų sprendimas ekonomikos krizės akivaizdoje: grėsmės ir teigiami poslinkiai. Nacionalinė mokslinė konferencija ,,Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“. Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vilnius, 2015-09-26.