• +370 5 236 6170
  • egle.zemlyte@tf.vu.lt
Profilio PDF

ZEMLYTĖ EGLĖ, Lekt. dr.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Civilinio proceso teisė, arbitražo teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, tarptautinė privatinė teisė, tarptautinis civilinis procesas

Publikacijos

Visuomenei