Main page > About us > Science Center of Labour Law > PALIUKĖNAS ARNAS, Lecturer Dr.
 • +370 6 591 7155
 • arnas@paliukenas.lt

 

Profile PDF

PALIUKĖNAS ARNAS, Lecturer Dr.

Fields of Expertise

Sports Law

Publications

 • PALIUKĖNAS, A. Arbitration Agreements in Individual Labour Law. In: Labour Law Reforms in Eastern and Western Europe. Ed. Davulis, T. Bruxelles, Belgium: Peter Lang, 2017, p. 389-401. ISBN 978-2-8076-0417-9.
 • PALIUKĖNAS, A. Sportinės veiklos sutartis: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. 234 p.
 • PALIUKĖNAS, A. Sportinės veiklos sutarties teisinė prigimtis. Teisė, 2012, t. 82, p. 107-119. ISSN 1392-1274.
 • PALIUKĖNAS, A. Darbo santykių profesionalaus sporto srityje reglamentavimo problemos. In: Šiuolaikinės darbo teisės ir socialinės apsaugos teisės teorinės problemos: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai: tarptautinės mokslo konferencijos medžiaga. Sud. Davulis, T.; Petrylaitė, D. Vilnius: Justitia, 2009, p. 144-151. ISBN 978-9955-616-56-6.
 • PALIUKĖNAS, A. Darbo teisės šaltinių hierarchijos problematika. Įžvalgos,  2009, nr. 1, p. 11-18. ISSN 2029-1639.

Honors and Recognitions

 • Judge of the International Court of Appeal and International Tribunal of the International Automobile Federation (FIA), 2016-01-01
 • Member of the Honour Court of  Lithuanian Lawyers Association, 2013 – 2016
 • Judge of International Tribunal of International Automobile Federation (FIA), 2014-01-01 – 2015-12-31
 • Chairman of the Court of Appeal of Lithuanian Automobile Sports Federation 2009-2012
 • Lawyer at Professional Association Paliukėnas & Partners managing partner
 • Arbitrator of Vilnius Court of Commercial Arbitration
 • Member of the Lithuanian Labour Law and Social Security Society
 • Member of Vilnius University Law Faculty Alumni Society
 • Chairman of the Lithuanian Lawyers Association, since 2019
 • Vilnius Department Chairman of the Lithuanian Lawyers Association

Thought Leadership