Main page > About us > Department of Private Law > TAMINSKAS ALGIRDAS, Professor of Practice
 • +370 6 060 7330
 • algirdas.taminskas@tf.vu.lt
Profile PDF

TAMINSKAS ALGIRDAS, Professor of Practice

Fields of Expertise

Civil Law, Property Law, Constitutional Law

Publications

 • TAMINSKAS, A.; DIDŽIULIS, L. Daiktinė teisė: praktikumas: mokymo priemonė. Vilnius: Registrų centras, 2015, p. 140.
 • TAMINSKAS, A.; MESONIS, G. Žmogaus orumas: konstitucinės refleksijos. Jurisprudencija, 2014, nr. 21(4), p. 957-973.
 • TAMINSKAS, A., et al. The restoration of the rights of ownership: experience of Lithuania. Papers of the international conference “Constitutional jurisdiction 20 years after the fall of the communist curtain“ 2 October 2013, Bucharest, Romania.
 • TAMINSKAS, A. Interpretacja możliwości ograniczania praw socjalnych w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. [lt. Galimybės riboti įgytąsias socialines teises interpretavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje]. XV konferencja sędziow Trybunalu Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiky Litewskiej, Galiny, 1-4 czerwca 2011 r. [lt. Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo XV teisėjų konferencija]. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2012, p. 61-78. ISBN: 978-83-87515-63-8.
 • TAMINSKAS, A.  Administracinių teismų įkūrimo Lietuvoje įtaka Seimo kontrolierių institucijos raidai: dabartis ir perspektyvos. Ombudsmenas – teisės į gerą viešąjį administravimą gynimo priemonė: tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos dešimtmečiui, medžiaga, Vilnius, 2005 m. balandžio 14-15 d. Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, 2005.
 • ABRAMAVIČIUS, A., et al. Namų advokatas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2002, p. 1022. ISBN 9986-452-92-9.
 • TAMINSKAS, A., et al. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras. Vilnius: Justitia, 2001.
 • TAMINSKAS, A., et al. Civilinė teisė: vadovėlis. Kaunas: Vijusta, 1997, p. 459.
 • TAMINSKAS, A., et al. Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos. Vilnius: LR Seimo leidykla, 1995.
 • TAMINSKAS, A. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Lietuvos Respublikos Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavybės teisių apsauga: tarptautinių konferencijų medžiaga. Vilnius: Teisė, 1994.
 • TAMINSKAS, A. Problems of the Restauration of Ownership Rights in the Republic of Lithuania. Property rights: Constitutional Protection and Public Regulation: 3rd Baltic Norwegian Conference on Constitutional Issues, Oslo, March 1994. Oslo: The Norwegian Academy od Science and Letters, 1994.
 • TAMINSKAS, A. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Lietuvos valstybingumo teisinės problemos: pirmojojo Pasaul. liet. teisininkų kongr., įvykusio Vilniuje ir Palangoje 1992 m. geg. 24-31 d. str. ir tezių rink. Red. Bartusevičius, A.; Taljūnaitė, M. Vilnius: Bartusevičiaus muzikos ir serviso agentūra, 1993.
 • TAMINSKAS, A. Valstybinės nuosavybės raidos tendencijos Lietuvos Respublikoje. Teisė, 1992, t. 26.

Honors and Recognitions

 • Justice of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, since 2008
 • Judge of the Supreme Court of Lithuania (civil division), 2007 – 2008
 • Member of the Judicial Court of Honour, 2006 – 2008
 • Member of the Judicial Ethics and Discipline Commission, 2002 – 2006
 • Judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania, 2001 – 2007
 • Judge of the Higher Administrative Court of Lithuania, 1999 – 2000
 • Ombudsman, Head of the Seimas Ombudsmen’s Office of the Republic of Lithuania, 1994 – 1999