Main page > About us > Department of Public Law > ŠINKŪNAS HAROLDAS, Assoc. Prof. Dr.
 • +370 5 236 6184
 • haroldas.sinkunas@tf.vu.lt

 

Profile PDF

ŠINKŪNAS HAROLDAS, Assoc. Prof. Dr.

Fields of Expertise

History of Political and Legal Theories

Publications

 • ŠINKŪNAS, H. Stabilność Konstytucji i postępowanie nowelizacyjne na przykładzie litewskim. Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego. Pod red. Góreckiego, D. Łódź: Uniwersytet Łódźki, 2015, p. 139-149.
 • ŠINKŪNAS, H. Apie teisėjų nepriklausomumą, veiksmingumą ir atsakomybę. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos notarų rūmai, 2012, p. 123-130.
 • ŠINKŪNAS, H. Ar speciali teisėjų institucija turi būti sudaroma vien tik iš teisėjų? Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis: Liber Amicorum profesoriui Jonui Prapiesčiui. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 201-211.
 • LASTAUSKIENĖ, G.; ŠINKŪNAS, H. Konsultacijos teisėjams kaip priemonė formuoti vienodą teismų praktiką: probleminiai aspektai. Teisė, 2007, t. 65, p. 64-75.
 • ŠINKŪNAS, H. Die richterliche Unabhängigkeit in Litauen. Jahrbuch des Internationalen Zivilprozessrechts. ZZPInt – Zeitschrift für Zivilprozess International, 2004, Band 9.

Honors and Recognitions

 • Advisor to the President of the Republic of Lithuania, Head of Legal Department, 2005-2006
 • Chief Lawyer of the Credit Institutions Supervision Department of the Bank of Lithuania, 1997-2005
 • Assistant to a Judge of the Supreme Court of Lithuania, 1995-1997
 • Consultant of international affairs at the Prime Minister’s Office, 1994