Main page > About us > Team > Scientists and Academics > AIDUKAS MARIUS, Lecturer
  • +370 5 236 6167
  • marius.aidukas@tf.vu.lt
Profile PDF

AIDUKAS MARIUS, Lecturer

Fields of Expertise

Criminal law

Selected projects

  • Increasing the awareness of society about the United Nations standards and norms in the field of crime prevention and criminal justice (translation into Lithuanian of the Compendium of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice and other selected documents). Project completed in 2004

Publications

  • AIDUKAS, M. (compiler). The Compendium of the selected documents of the United Nations:the field of crime prevention and criminal justice: standards and norms [lt. Jungtinių Tautų dokumentų rinkinys: nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji justicija: standartai ir normos]. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004. 467 p. ISBN 9955-557-27-3.
  • ABRAMAVČIUS, A., et al. The Commentary on the Criminal Code of the Republic of Lithuania: Book 3: Special part [lt. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras [Kn.] 3: specialioji dalis: (213-330 straipsniai)]. Vilnius, Registrų centras, 2010. 664 p.
  • AIDUKAS, M. Criminal Responsibility for Forgery Under the New Criminal Code of the Republic of Lithuania. [lt. Baudžiamosios atsakomybės už dokumentų suklastojimą reglamentavimo problemos naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse]. Teisė, 2003, t. 48, p. 15-24. ISSN 1392-1274.
  • AIDUKAS, M. Criminal Liability for Forgery Use or Disposal of Forged Document Under Criminal Laws of Several Foreign States. [lt. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento suklastojimą, suklastoto dokumento panaudojimą arba realizavimą pagal kai kurių užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus]. Teisė, 2006, t. 59, p. 7-17. ISSN 1392-1274.