• +370 5 236 6167
  • marius.aidukas@tf.vu.lt
Profilio PDF

AIDUKAS MARIUS, Lekt.

Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys

Baudžiamoji teisė, baudžiamosios teisės specialioji dalis, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ir matavimo priemonių klastojimu

Publikacijos

  • AIDUKAS, M. (sud.). Jungtinių Tautų dokumentų rinkinys: nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji justicija: standartai ir normos. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004. 467 p. ISBN 9955-557-27-3.
  • ABRAMAVČIUS, A., et al. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras [Kn.] 3: specialioji dalis: (213-330 straipsniai). Vilnius, Registrų centras, 2010. 664 p.
  • AIDUKAS, M. Baudžiamosios atsakomybės už dokumentų suklastojimą reglamentavimo problemos naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Teisė, 2003, t. 48, p. 15-24. ISSN 1392-1274.
  • AIDUKAS, M. Baudžiamoji atsakomybė už dokumento suklastojimą, suklastoto dokumento panaudojimą arba realizavimą pagal kai kurių užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus. Teisė, 2006, t. 59, p. 7-17. ISSN 1392-1274.