Dėstomi dalykai

Baudžiamoji justicija

Privalomieji dalykai

Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis (aprašas)

Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese (aprašas)

Kaltinimas ir gynyba (aprašas)

Nusikaltimų kvalifikavimo problemos (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė (aprašas)

Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose (aprašas)

 

Pasirenkamieji dalykai

Baudžiamoji justicija konstitucinėje jurisprudencijoje (aprašas)

Baudžiamoji politika (aprašas)

Bausmių skyrimo problemos (aprašas)

Bausmių vykdymo teisės problemos (aprašas)

Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė (aprašas)

Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese (aprašas)

Nusikaltimų tyrimo metodika (aprašas)

Procesinė prievarta baudžiamajame procese (aprašas)

Teisinis argumentavimas (aprašas)

 

Kiti studijų dalykai

Magistro seminaras (aprašas)

Magistro baigiamasis darbas (aprašas)

Baigiamasis egzaminas (aprašas, programa)

 

Europos Sąjungos verslo teisė

Privalomieji dalykai

Europos prievolių teisė (aprašas)

Europos Sąjungos bendrovių teisė (aprašas)

Europos Sąjungos materialinė teisė (aprašas)

Konkurencijos teisė (aprašas)

 

Pasirenkamieji dalykai

Arbitražas (aprašas)

Duomenų apsaugos teisė (aprašas)

Ekonominė teisės analizė (aprašas)

Europos Sąjungos energetikos teisė (aprašas)

Europos Sąjungos finansų teisė (aprašas)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika (aprašas)

Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas (aprašas)

Finansų rinkų teisinis reguliavimas (aprašas)

Intelektinės nuosavybės teisė (aprašas)

Nemokumo teisė (aprašas)

Procesinių dokumentų rengimas (aprašas)

Sutarčių teisė (aprašas)

Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė (aprašas)

Tarptautinis apmokestinimas (aprašas)

Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas (aprašas)

Vartotojų teisių apsauga (aprašas)

Viešųjų pirkimų teisė (aprašas)

 

Kiti studijų dalykai

Magistro seminaras (aprašas)

Magistro baigiamasis darbas (aprašas)

Baigiamasis egzaminas (aprašas, programa)

 

Tarptautinė ir Europos teisė

Privalomieji dalykai

Bendrovės valdymas (aprašas)

Duomenų apsaugos ir privatumo teisė (aprašas)

E. teisingumas ir internetinis ginčų sprendimas (aprašas)

Europos privatinė teisė (aprašas)

Gilinamieji tarptautinės viešosios teisės klausimai (aprašas)

Globali teisė ir teisės etika (aprašas)

Sutarčių teisė ir e. komercija (aprašas)

Šiuolaikinis požiūris į tarptautinę humanitarinę teisę ir humanitarinę veiklą (aprašas)

Tarptautinė ir Europos įmonių teisė (aprašas)

Tarptautinių ginčų sprendimas (aprašas)

Technologijų teisė (aprašas)

Verslo sandoriai (aprašas)

Žmogaus teisės globalioje perspektyvoje (aprašas)

Žmogaus teisių apsaugos praktiniai aspektai (aprašas)

 

Pasirenkamieji dalykai

Darbo teisė globalioje ir skaitmeninėje ekonomikoje (aprašas)

Darnus vystymasis ir aplinkos teisė (aprašas)

Europos Sąjungos išorinių santykių teisė (aprašas)

Finansinių technologijų teisė (aprašas)

Globali mokesčių teisė (aprašas)

Intelektinės nuosavybės teisė ir technologijos (aprašas)

Kibernetinio saugumo teisė ir kibernetiniai nusikaltimai (aprašas)

Konkurencijos teisė skaitmeninėje ekonomikoje (aprašas)

Socialinių tinklų ir medijų teisė (aprašas)

Sveikatos ir biotechnologijų teisė (aprašas)

Teisinės inovacijos ir antreprenerystė (aprašas)

Vartotojų teisių apsauga (aprašas)

 

Kiti studijų dalykai

Magistro seminaras (aprašas)

Magistro baigiamasis darbas (aprašas)