NOHA

NOHA – tarptautinė universitetų asociacija, kurios tikslas – stiprinti humanitarinės veiklos profesionalumą per švietimą ir mokymus, mokslinius tyrimus, publikacijas ir projektus. Tai akademinių institucijų tinklas, siekiantis suteikti akademinį požiūrį humanitarinėje veikloje taikomiems humanitariniams principams. NOHA siekia didinti humanitarinės veiklos profesionalumą ir humanitarinių paslaugų teikimo kokybę, prisideda plėtojant akademiškąją sritį, sudarančią galimybes jauniems ir jau praktikuojantiems mokslininkams giliau analizuoti humanitarinę veiklą.

NOHA ištakos – idėja, kad aukštojo mokslo institucijos per švietimą turi vaidinti lemiamą vaidmenį stiprinant profesionalumą teikiant humanitarinę pagalbą.

Vilniaus universitetas, atstovaujamas Teisės fakulteto, yra NOHA narys nuo 2008 m. Vilniaus universitetas, dalyvaudamas asociacijoje, suorganizavo vasaros mokyklą tarptautinės humanitarinės teisės tema, humanitarinės veiklos aktualijoms skirtą konferenciją, atliko keletą tyrimų, kiekvienais metais įgyvendina intensyvius kursus, nuolat siunčia dėstytojus ir studentus dalyvauti įvairiausiuose tarptautiniuose renginiuose, dalyvauja organizuojant renginius su kitais NOHA universitetais.

NOHA trumpai

  • Įsteigta 1993 m.
  • Vienija 12 Europos ir 5 pasaulinius universitetus partnerius
  • Jungtinė tarptautinės humanitarinės veiklos magistro programa
  • 4 teminės mokyklos ir intensyvūs kursai
  • Tarptautinės humanitarinės veiklos žurnalas
  • Per 150 profesorių ir dėstytojų
  • Per 3500 baigusių magistro programą ir aktyvių NOHA alumnų

Kontaktinė informacija

Dr. Gabija Grigaitė-Daugirdė – NOHA programos direktorė

Lina Urbaitė – NOHA koordinatorė

Viešosios teisės katedra

el. p. noha@tf.vu.lt 

Naudinga

NOHA asociacijai jau 25