Pradžia > Studentams > Jūsų galimybės > Studijos ir negalia

Studijos ir negalia

Vienas pagrindinių Vilniaus universiteto tikslų – telkti Universiteto akademinę bendruomenę. Vilniaus universitetas yra atviras negaliai ir deda pastangas kurti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems.

Kompensacinės technikos priemonės Teisės fakultete

 • Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.
 • Programinė įranga JAWS 14 For Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu.
 • Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.
 • 2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.
 • Įrenginys CRICK USB SWICH BOX, leidžiantis daugiau negu vieną specialiųjų poreikių įrenginį prijungti prie kompiuterio.
 • Specializuotas reguliuojamo aukščio ir kampo stalas.
 • 2 pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.
 • 2 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvirimo, atramos pasvirimo kampas.

Dėl kompensacinės technikos priemonių prašome kreiptis į Teisės fakulteto techninį asistentą, informacinių technologijų techniką Nikolajų Bitčenko, el. p. nikolajus.bitcenko@tf.vu.lt, tel +370 5 236 6189.

Studijų proceso pritaikymas

Vilniaus universitete stengiamasi sudaryti studentams turintiems negalią kuo palankesnes sąlygas studijuoti, užtikrinant palankią psichologinę atmosferą. Dėl šios priežasties skatiname studentus aktyviau kreiptis į dėstytojus, kontaktinius asmenis padaliniuose ir Studijų direkciją, bei išsakyti savo poreikius. Vilniaus universiteto Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje numatyta, kad vertinant studijuojančiųjų, turinčių specialiųjų poreikių (turinčių regos, klausos, judėjimo ar kt. negalią), studijų pasiekimus, taikomos lanksčios pasiekimų vertinimo formos, prisiderinama prie šių asmenų galimybių (pvz., padidinant egzaminų užduočių šriftą, pailginant studijų pasiekimų vertinimui skirtą laiką, pritaikant studijų pasiekimų vertinimui fizinę aplinką – užtikrinant gerą egzamino (įskaitos) vietos apšvietimą, egzamino vietos pasiekiamumą ir kt.). Akademinio kamieninio padalinio administracija iki pirmojo auditorinio užsiėmimo (paskaitos, seminaro ar kt.) informuoja dalyko (modulio) dėstytoją (egzaminų komisiją, egzaminuotojus-iki egzamino (įskaitos) pradžios) apie studijuojančiuosius su specialiaisiais poreikiais, suteikia studijų pasiekimų vertinimui pagal tokio studijuojančiojo galimybes reikalingas priemones, užtikrina galutinio studijų pasiekimų vertinimo vietos pritaikymą.

Kontaktinė informacija

Teisės fakulteto neįgaliųjų reikalų koordinatorė

 • Lina Mekytė
 • +370 5 236 6181
 • lina.mekyte@tf.vu.lt
 • 606 kab. (VU TF Studijų skyrius), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius

Dėl kompensacinės technikos priemonių Teisės fakultete

 • Nikolajus Bitčenko
 • +370 5 236 6189
 • nikolajus.bitcenko@tf.vu.lt
 • 413 kab., Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius

Vilniaus universiteto neįgaliųjų reikalų koordinatorė

 • Indrė Širvinskaitė
 • +370 5 219 3161
 • indre.sirvinskaite@cr.vu.lt
 • 108-109 kab., Vilniaus universiteto Centrinė administracija, Universiteto g. 5, 01131 Vilnius

Dėl finansinės paramos

 • Jurgita Alonderytė-Venckienė
 • +370 5 219 3235
 • jurgita.alonderyte@cr.vu.lt
 • 109 A kab., Saulėtekio al. 9, I rūmai, 10222 Vilnius
 • priėmimo laikas: I-V 8.30 – 12.30