Pradžia > Tarptautiniai ryšiai > Užsienio teisės centrai

Užsienio teisės centrai

Viena iš Teisės fakulteto veiklos tradicijų – intensyvus tarptautinis bendradarbiavimas. Nuolatiniai ryšiai su užsienio šalių universitetais – tai tiesiausias kelias, siekiant išugdyti plačios erudicijos, laisvą, savarankišką ir atsakingą asmenybę, profesionaliai dalyvausiančią kuriant atvirą visuomenę.

Užsienio teisės mokyklos ir centrai – glaudus bendradarbiavimo su kitų šalių universitetais rezultatas. Paryžiaus Ouest-Nanterre-La Défense universitetas, Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakultetas, Frankfurto prie Maino Johann Wolfgang Goethe universiteto Teisės fakultetas, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Teisės fakultetas, JAV Indianos universiteto Teisės mokykla tapo partneriais įsteigiant Lenkijos teisės, Rytų Europos teisės mokyklas, Prancūzijos teisės, Vokietijos teisės ir JAV teisės centrus.

Mokyklų ir centrų veikla apima mokymo kursų, tarptautinių akademinių bei mokslinių tyrimų projektų, mokslininkų bei studentų stažuočių ir mainų programų įgyvendinimą, taip pat įvairių seminarų, konferencijų ir kitų renginių organizavimą.

Teisės fakultete veikia šie užsienio teisės centrai ir mokyklos: