Pradžia > Studentams > Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

Socialinių mokslų srities teisės krypties doktorantūros studijos:

 • Aukščiausia (trečioji) universitetinių studijų pakopa, skirta mokslininkams, gebantiems savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti mokslo problemas, rengti;
 • Studijos trunka 4 metus (ištęstinės – 6 metus) ir apima kryptingus mokslinius tyrimus bei mokslinio darbo rengimą;
 • Sėkmingai baigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsnis;
 • Daktaro disertacija gali būti rengiama ir ginama eksternu.

Doktorantūros studijų vykdymą koordinuoja Teisės fakulteto doktorantūros komitetas:

 • prof. dr. Tomas Davulis (pirmininkas);
 • doc. dr. Giedrė Lastauskienė;
 • prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko;
 • prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas;
 • prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras;
 • prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius;
 • prof. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė;
 • prof. habil. dr. Gintaras Švedas;
 • doc. dr. Vaidotas Vaičaitis.