Studijų programa

Doktorantūros nuolatinės studijos trunka 4 metus (ištęstinės – 6 metus):

  • Pirmaisiais studijų metais doktorantas laiko tris doktorantūros studijų dalykų egzaminus (privalomąjį dalyką „Teisės teorijos problemos“ (12 kr.) ir du pasirenkamuosius dalykus (12 kr. ir 6 kr.), susijusius su teisės mokslo sritimi, iš kurios numatoma rengti daktaro disertacija), renka medžiagą publikacijoms ir disertacijai, taip pat dalyvauja Teisės fakulteto doktorantų seminare;
  • Antraisiais studijų metais doktorantas renka medžiagą publikacijoms ir disertacijai bei rengia publikacijas, pristato disertacijos koncepciją Doktorantūros komitete, taip pat dalyvauja Teisės fakulteto doktorantų seminare;
  • Trečiaisiais studijų metais doktorantas renka medžiagą disertacijai ir rengia publikacijas, dalyvauja Teisės fakulteto doktorantų seminare ir skaito jame pranešimą disertacijos tema, taip pat savo mokslinę veiklą pristato tarptautinėje konferencijoje ar seminare;
  • Ketvirtaisiais studijų metais doktorantas baigia rengti disertaciją ir teikia ją svarstyti Doktorantūros komitetui.

Konkrečios doktoranto studijų veiklos ir jų vykdymo terminai numatomi doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plane.  Ištęstinių doktorantūros studijų atveju doktorantūros studijų plane gali būti nustatomi ilgesni terminai.