Pradžia > Studentams > Vientisosios dieninės studijos

Vientisosios dieninės studijos

Vientisųjų studijų programa „Teisė“ apjungia pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopos universitetines studijas.

 • Studijų trukmė – 5 metai;
 • Studijos vykdomos nuolatine forma dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu;
 • Studijos gali būti valstybės finansuojamos arba apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
 • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz.,
 • Nuo 8 semestro studijuojama pasirinkta konkreti teisės studijų šaka, pvz., baudžiamoji justicija, darbo ir socialinė teisė, finansų ir mokesčių teisė, privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė, privatinė teisė: civiliniai ginčai, taikomoji jurisprudencija, tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, viešoji teisė;
 • Studijos baigiamos magistro baigiamojo darbo gynimu ir atitinkamos studijų šakos baigiamojo egzamino laikymu;
 • Baigus studijas įgyjamas teisės magistro laipsnis;
 • Baigus studijas sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz., dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.

Studijų dieniniu tvarkaraščiu ypatybės:

 • Studijos orientuotos į abiturientus, įgijusius vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Studijas sudaro studento kiekvienos dienos darbas paskaitose, kur įgyjama teorinių žinių, ir praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu studentai sprendžia praktinius kazusus, nagrinėja teisinius dokumentus, diskutuoja su dėstytoju ir tarpusavyje, mokosi priimti argumentuotus teisinius sprendimus, imituoja įvairias teisines situacijas, bei savarankiškai – ruošiantis praktiniams užsiėmimas, rengiant rašto darbus, pristatymus ir t. t.

Studijų programos komitetas:

 • K. Kasciukevičiūtė (studentų atstovė);
 • A. Pažarskis (socialinis partneris);
 • prof. dr. D. Petrylaitė;
 • prof. dr. J. Prapiestis (pirmininkas);
 • doc. dr. R. Simaitis;
 • doc. dr. Haroldas Šinkūnas.

Nuo 8 semestro studentus konsultuoja studijų šakų akademiniai kuratoriai. Jie periodiškai susitinka su šakos studentais aptarti studijų eigos, dalykų pasirinkimo, tyrimų metodologijos, profesinio pasirinkimo ir karjeros klausimais. Kuratoriai taip pat konsultuoja studentus šiais klausimais priėmimo metu ir elektroniniu paštu.

Akademiniai kuratoriai pagal studijų šakas:

 • Baudžiamoji justicija – asist. dr. Justas Namavičius;
 • Darbo ir socialinė teisė – doc. dr. Vida Petrylaitė;
 • Finansų ir mokesčių teisė – doc. dr. Martynas Endrijaitis;
 • Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė – prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras;
 • Privatinė teisė: civiliniai ginčai – prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius;
 • Taikomoji jurisprudencija – doc. dr. Giedrė Lastauskienė;
 • Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė – doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė;
 • Viešoji teisė – doc. dr. Vaidotas Vaičaitis.

VU studijų programų vertinimo išvadų santraukos ir akreditavimo laikas