Aktuali informacija

Dėstytojų priėmimo laikai

Studentų (klausytojų) konsultavimas vyksta TF puslapyje nurodytomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui (klausytojui) pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento (klausytojo) suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (TF puslapyje nurodytu dėstytojo el. pašto adresu).

Baudžiamosios justicijos katedra

Privatinės teisės katedra

Viešosios teisės katedra

D. U. K.

Dėl 2020/2021 m. m. pavasario semestro dalykų studijų įgyvendinimo

Pagal VU TF dekano įsakymą „Dekano įsakymas dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2020/2021 mokslo metų pavasario semestre“ ir dekano įsakymą „Dėl studijų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2020/2021 studijų metų pavasario semestre“ pakeitimo, visi užsiėmimai ir tarpiniai atsiskaitymai (atitinkamais atvejais – ir galutiniai) vykdomi nuotoliniu būdu iki 2020-2021 studijų metų pavasario semestro pabaigos. Nuotoliniai akademiniai užsiėmimai vyksta realiu laiku pagal VU TF interneto svetainėje paskelbtus tvarkaraščius. Paskaitos gali būti įrašomos ir nedėstomos realiu laiku, jeigu video įrašas studentams paskelbiamas ne vėliau kaip paskelbtame tvarkaraštyje numatytu laiku. Realiu laiku vykdomos paskaitos neprivalo būti įrašomos.

Dėl studentų konsultavimo

Studentų konsultavimas vyksta VU TF interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie konsultacijos pageidavimą bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento  suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (VU TF interneto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu).

Dėl baigiamųjų egzaminų

Baigiamasis egzaminas vyks visoms studijų programoms vienu metu:

 1. Egzamino dalis raštu vyks 2021 m. birželio 15 d. nuo 10.00 val.
 2. Egzamino dalis žodžiu vyks 2021 m. birželio 18 d. 9.00 – 18.00 val. (civilinės teisės: privatinės ir verslo teisės šakos studentams – 2021 m. birželio 17 d. 9.00 – 18.00 val.), kiekvienam studentui iš anksto paskirtu preliminariu asmeniniu Egzamino laiku. Apie paskirtą preliminarų asmeninį Egzamino laiką studentai bus informuojami ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Egzamino dalies žodžiu Vilniaus universiteto suteiktu e. pašto adresu.

Abi egzamino dalys vyks nuotoliniu būdu.

Baigiamojo egzamino programos:

Baigiamasis egzaminas laikomas remiantis baigiamųjų egzaminų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021 m. pavasario semestre aprašu0, dekano įsakymu dėl baigiamųjų egzaminų įgyvendinimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2021 m. pavasario semestre aprašo pakeitimo ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studijų programų baigiamųjų egzaminų tvarka.

Siekdami, kad baigiamojo egzamino dalis raštu vyktų sklandžiai, prašome Jūsų atidžiai perskaityti žemiau pateikiamą informaciją:

 1. Atlikite išankstinius prisijungimus prie egzamino metu naudojamų programų:
  1. Birželio 8 d. prisijunkite prie Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) adresu https://emokymai.vu.lt/. Jeigu esate užsienyje ir prisijungimas blokuojamas, reikėtų jungtis per VPN (https://santaka.vu.lt/display/DUK/VU+VPN). Įsitikinkite, kad turite prieigą prie dalyko „Baigiamasis egzaminas (programos, šakos pavadinimas)“. Jeigu nematote tokio dalyko, arba matote ne savo programą/šaką, nedelsdami informuokite elektroninių mokymų koordinatorę Aureliją Jurevičiūtę e. paštu aurelija.jureviciute@itpc.vu.lt, atsiųsdami savo Virtualios mokymosi aplinkos darbalaukio momentinę kopiją (print screen).
  2. Birželio 11 d. 15 val. prisijunkite prie platformoje Microsoft Teams sukurtos komandos baigiamojo egzamino laikymui. Bandomajam egzamino laikymui komandoje bus sukurtas susitikimas (meeting), prie kurio reikia jungtis per kalendorių, esantį įrankių juostoje kairėje. Informaciją apie sukurtą komandą Microsoft Teams ir kvietimą į susitikimą (meeting) gausite atskiru e. laišku Universiteto suteiktu e. pašto adresu iki birželio 7 d. (imtinai). Jeigu tokio negavote, nedelsdami kreipkitės į baigiamojo egzamino komisijos sekretorę e. paštu (Baudžiamosios justicijos katedra – rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Jeigu esate užsienyje ir prisijungimas blokuojamas, reikėtų jungtis per VPN (https://santaka.vu.lt/display/DUK/VU+VPN). Microsoft Teams komandos pokalbių (chat) lange matysite Jūsų egzaminą prižiūrinčio Teisės fakulteto darbuotojo telefono numerį. Persirašykite jį ant popieriaus, kad egzamino metu esant ryšio sutrikimams galėtumėte nedelsdami su juo susisiekti ir informuoti apie situaciją. Išbandykite ekrano bendrinimo (screensharing) funkciją, nes galite būti paprašyti egzamino metu greitai pasidalinti savo ekrano vaizdu. Siekiant stabilesnio ryšio platformą Microsoft Teams naudokite per atsiųstą aplikaciją (app), o ne per nuorodą naršyklėje.
 2. Prieš egzaminą įsitikinkite, kad kompiuteris yra pilnai pakrautas ir/arba užtikrinamas energijos tiekimas, veikia kamera ir mikrofonas. Taip pat patikrinkite interneto ryšio patikimumą. Už savo prietaisus ir vietinį interneto ryšį atsako pats studentas. Jeigu žinote, kad gali kilti trukdžių, iki birželio 1 d. (imtinai) informuokite studijų administratorę Vidą Atkočaitienę (e. p. vida.atkocaitiene@tf.vu.lt, tel. +370 5 236 6161). Jums bus sudaryta galimybė egzaminą laikyti Teisės fakulteto patalpose, naudojant Universiteto suteikiamas ryšio priemones.
 3. Egzamino dieną (birželio 15 d.) prie VMA ir Microsoft Teams komandoje sukurto susitikimo (meeting) prisijunkite 9.45 val. Lietuvos laiku per kalendorių (Calendar), esantį Microsoft Teams įrankių juostoje kairėje. Kvietimą į susitikimą (meeting) gausite atskiru e. laišku Universiteto suteiktu e. pašto adresu iki birželio 11 d. (imtinai). Jeigu tokio negavote, nedelsdami kreipkitės į baigiamojo egzamino komisijos sekretorę e. paštu (Baudžiamosios justicijos katedra – rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Prieš egzamino pradžią Jūsų gali būti paprašyta parodyti egzamino laikymo patalpą, patikrintas garso ryšys, taip pat gali būti tikrinamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Egzamino metu turite laikyti įjungtą videokamerą ir mikrofoną Microsoft Teams platformoje. Egzamino laikymo patalpoje negali būti pašalinių asmenų, taip pat gyvūnų, kurie galėtų triukšmauti. Taip pat negalima naudotis papildomomis bendravimo programomis ir įranga, e. paštu, papildomu kompiuteriu, planšete, ausinėmis ir t.t.
 5. Egzamino metu reikia turėti veikiantį telefoną, kad egzamino metu esant ryšio sutrikimams Jūs galėtumėte paskambinti egzaminą prižiūrinčiam Teisės fakulteto darbuotojui arba jis Jums. Telefono garsas turi būti išjungtas, tik paliktas vibravimo režimas. Telefonas gali būti naudojamas tik skambinimui arba prisijungimui prie Microsoft Teams, jeigu nutrūksta ryšys (žr. toliau).
 6. Egzamino metu savo atsakymus rašykite tik tiesiai VMA atsakymo lange (nenaudokite jokių kitų papildomų teksto programų, pvz. Microsoft Word). VMA užduotys rodomos ir atsakymus galima pradėti rašyti nuo 10 val.
 7. Egzamino metu galima naudotis baigiamojo egzamino programoje (pagal kiekvieną magistrantūros studijų programą, o vientisųjų studijų programos „Teisė“ atveju pagal teisės šaką) nurodytais tiek spausdintais, tiek elektroniniais studijų šaltiniais. Elektroniniai šaltiniai gali būti naudojami pasitelkiant interneto ryšį arba gali būti išsaugoti kompiuteryje. Studijų programoje nenurodytais šaltiniais naudotis negalima. Siekiant tai užtikrinti, egzaminą prižiūrintis Teisės fakulteto darbuotojas gali paprašyti egzamino metu pasidalinti savo ekrano vaizdu arba parodyti spausdintus dokumentus.
 8. Egzamino trukmė ir praktinių užduočių skaičius nurodyti baigiamojo egzamino programose pagal kiekvieną magistrantūros studijų programą, o vientisųjų studijų programos „Teisė“ atveju pagal teisės šaką.
 9. Egzamino metu Microsoft Teams platformoje egzaminą prižiūrintis Teisės fakulteto darbuotojas daro įrašą.
 10. Egzamino metu gali kilti įvairaus pobūdžio techninių problemų:
  1. Jeigu egzamino metu neveikia VMA, studentas privalo bandyti perkrauti tinklapį (iš naujo prisijungti). Jeigu situacija nepasikeičia studentas turi nedelsdamas padaryti darbalaukio momentinę kopiją (print screen) ir siųsti per atskirą Microsoft Teams pokalbių (chat) langą elektroninių mokymų koordinatorei Aurelijai Jurevičiūtei ir grupės egzaminą prižiūrinčiam Teisės fakulteto darbuotojui (ne į Microsoft Teams komandos pokalbių (chat) langą, kad nebūtų trukdoma kitiems egzaminą laikantiems studentams). Jeigu bus pastebėta sisteminė VMA klaida ar tinklo perkrova, kurios negalima iškart pašalinti, būsite nedelsiant visi informuoti per Microsoft Teams.
  2. Jeigu egzamino metu neveikia Microsoft Teams, studentas privalo bandyti perkrauti programą (iš naujo prisijungti). Jeigu situacija nesikeičia, esant galimybei nedelsdami prisijunkite prie Microsoft Teams per mobilų telefoną (pageidautina su kitu interneto ryšio šaltiniu) arba nedelsdami skambinkite telefonu egzaminą prižiūrinčiam Teisės fakulteto darbuotojui.
  3. Jeigu nėra elektros, nutrūksta kompiuterio interneto ryšys (visas kompiuteris, o ne tik VMA arba Microsoft Teams neveikia), nedelsdami skambinkite telefonu egzaminą prižiūrinčiam Teisės fakulteto darbuotojui.
 11. Esant bet kokiam ryšio sutrikimui, dėkite maksimalias pastangas jį kaip galima greičiau atkurti ir toliau rašykite egzaminą. Kiekvienas ryšio sutrikimas bus vertinamas po egzamino individualiai pagal jo trukmę ir aplinkybes, sprendimą dėl baigiamojo egzamino vertinimo tokiu atveju priims baigiamojo egzamino komisija, atsižvelgdama į egzaminą prižiūrinčio Teisės fakulteto darbuotojo pateiktą informaciją. Apie tai Jūs būsite informuotas ne vėliau kaip kitą dieną individualiu e. laišku.

Dėl kursinių darbų

Kokia tvarka remiantis rengiamas ir ginamas kursinis darbas?

Kursinis darbas rengiamas ir ginamas remiantis:

 1. VU TF tarybos patvirtinta „VU Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka”.
 2. VU TF tarybos patvirtintais atnaujintais „VU Teisės fakulteto kursinių ir magistro darbų rengimo metodiniais reikalavimais”, kuriuose numatytas naujas nuorodų į naudotą literatūrą ir šaltinių sąrašo sudarymo stilius – Harvardo stilius.

Kas ir kaip konsultuoja dėl kursinio darbo rengimo?

 1. Dėl kursinio darbo rengimo dalykinių ir metodinių klausimų konsultuoja kursiniam darbui vadovaujantis dėstytojas. Studentų konsultavimas vyksta VU TF interneto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie konsultacijos pageidavimą  e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Konsultacijos gali būti vykdomos ir kitu dėstytojo ir studento suderintu laiku. Konsultacijoms gali būti naudojamas ir elektroninis paštas (VU TF interneto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu).
 2. Dėl kursinio rengimo, pateikimo ir gynimo procedūrinių klausimų konsultuoja VU TF specialistė rašto darbams Rima Steponavičienė e. paštu rima.steponaviciene@tf.vu.lt

Kada reikia pateikti kursinį darbą?

Parengtas kursinis darbas turi pateiktas  ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki semestro pabaigos (iki 2021 m. birželio 9 d.).

Kaip reikia pateikti parengtą kursinį darbą?

Parengtą kursinį darbą studentas turi įvesti į VU informacinę sistemą ir apie tai e. paštu informuoti darbo vadovą. Taip pat, jeigu darbo vadovas pageidauja, atsiųsti jam darbą Teisės fakulteto svetainėje nurodytu dėstytojo e. pašto adresu (pdf formatu). Spausdintas darbas nėra teikiamas.

Kaip vyksta kursinio darbo gynimas?

Kursinis darbas turi būti apgintas ne vėliau kaip paskutinę semestro dieną, t. y., iki 2021 m. birželio 30 d. Kursinis darbas ginamas Fakulteto svetainėje paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie pageidavimą ginti darbą e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Pagal atskirą abipusį susitarimą e. paštu suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku darbas gali būti gynimas kitais būdais, pvz. telefonu.

Dėl egzaminų tvarkaraščio (tik sesijinių studijų 2-4 kursams)

Egzaminai nuotoliniu būdu vyks gegužės-birželio mėnesiais.

Dėl profesinės praktikos atlikimo

Jeigu profesinė praktika dar nėra pradėta, tačiau norima ją pradėti atlikti karantino laikotarpiu, praktiką galima atlikti:

 • Vilniaus universiteto Teisės klinikoje;
 • Kitoje institucijoje, kuri gali užtikrinti profesinės praktikos atlikimą nuotoliniu būdu ir kurios vadovas ar jai atstovauti įgaliotas asmuo turi technines galimybes pasirašyti praktikos sutartį elektroniniu parašu.

Norint pradėti profesinę praktiką reikia Universiteto studentui suteiktu el. paštu pateikti prašymą dėl praktikos atlikimo studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Prašymas gali būti nepasirašytas. Taip pat būsimas praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti sutikimą priimti studentą profesinei praktikai ir informaciją apie savo išsilavinimą ir teisinio darbo stažą. Būsimas praktikos vadovas sutikimą laisva forma ir informaciją turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu. Jeigu praktika atliekama neteisinėje institucijoje, taip pat e. paštu turi būti pateikiamas trumpas institucijos veiklos aprašymas.

Atlikus profesinę praktiką, per 10 d. d. reikia Studijų skyriui pateikti dokumentus dėl praktikos įvertinimo. Tai galima padaryti dviem būdais:

 • Atsiųsti skanuotus (arba specialia mobilaus telefono programėle fotografuotus) studento pasirašytą prašymą dėl profesinės praktikos įvertinimo bei studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytą praktikos ataskaitą (5-10 psl.) el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt).
 • Jeigu nėra galimybės atsiųsti skanuotų studento pasirašyto prašymo dėl profesinės praktikos įvertinimo ir studento ir vadovo praktikos institucijoje pasirašytos praktikos ataskaitos, šiuos dokumentus galima nepasirašytus siųsti Universiteto studentui suteiktu el. paštu studijų administratorei (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt). Taip pat praktikos vadovas institucijoje turėtų studijų administratorei pateikti atsiliepimą apie atliktą praktiką (įprastomis studijų sąlygomis atsiliepimas yra integrali praktikos ataskaitos dalis). Praktikos vadovas atsiliepimą laisva forma turėtų atsiųsti savo oficialiu instituciniu e. paštu.

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti kontaktiniu būdu institucijoje, reikėtų su praktikos atlikimo vietos institucija derinti galimybę užbaigti profesinę praktiką nuotoliniu būdu. Tokiu atveju gali būti atliekamos kitos arba papildomos užduotys nei tos, kurios numatytos profesinės praktikos plane. Pastarojo keisti nereikėtų.

Jeigu profesinė praktika jau pradėta atlikti kontaktiniu būdu institucijoje ir nėra galimybės ją užbaigti nuotoliniu būdu, reikėtų Universiteto studentui suteiktu el. paštu informuoti  studijų administratorę (vientisosios dieninės studijos – Laurai Vinciūnaitei e. paštu laura.vinciunaite@tf.vu.lt; vientisosios sesijinės studijos – Linai Mekytei e. paštu lina.mekyte@tf.vu.lt) nuo kada praktikos atlikimas yra sustabdytas.

!!! Visiems pateikiamiems dokumentams dėl praktikos taikomi įprastiniai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studijų praktikos nuostatuose numatyti terminai. Taip pat toliau taikomi Nuostatuose numatyti reikalavimai praktikos institucijai ir praktikos vadovui.

Dėl akademinių užsiėmimų virtualioje aplinkoje tvarkos

VU Teisės fakultete yra dekano patvirtintas „Akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje (AUVE) tvarkos aprašas“. Jo tikslas – užtikrinti tokį bendruomenės narių komunikavimą virtualioje erdvėje, kuris būtų kuo artimesnis realiam dėstytojo – studento (klausytojo) santykiui auditorijoje, užtikrintų aukštą studijų kokybę, tinkamą žinių ir gebėjimų perdavimo lygį, bendruomenės narių tarpusavio pagarbą ir jų orumą.

Realiu laiku vykdomos paskaitos gali, bet neprivalo būti įrašomos.

Dėl VU bibliotekos išteklių

Informacija apie bibliotekos  teikimas paslaugas ir jų laikus karantino metu nuolatos atnaujinama bibliotekos interneto svetainėje.

Leidinio dalies kopijos užsakymas

Leidinių skolinimas ir grąžinimas

Visais detalesniais klausimais dėl bibliotekos darbo galima konsultuotis su bibliotekininke Lina Becerik e. paštu lina.becerik@mb.vu.lt

Studentams, norintiems atvykti į VU biblioteką pasiimti arba grąžinti knygų, padalinys gali išduoti studijų pažymą, joje pažymint apie atvykimo į Universitetą priežastį. Tam reiktų kreiptis į savo studijų koordinatorę nurodant konkrečią datą, kada planuojama atvykti į Vilnių.