Pradžia > Studentams > Papildomosios studijos

Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programa „Teisė“

  • Studijų trukmė – 1 metai;
  • Studijos yra apmokamos studijuojančiojo lėšomis;
  • Studijos skirtos teisės studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintiems asmenis (baigusiems kolegijas), norintiems tęsti studijas vientisųjų studijų programoje „Teisė“ ir siekiantiems teisės krypties magistro kvalifikacinio laipsnio;
  • Studijų dalykų paskaitos ir egzaminai vyksta savaitgaliais
  • Baigus studijas sudaromos galimybės studijuoti vientisųjų studijų programoje „Teisė“ nuo 3 kurso ir per trejus metus įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį;
  • Baigus vientisųjų studijų programą „Teisė“ sudaromos galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijoje, pvz. dirbti advokatu, teisėju, prokuroru, notaru, antstoliu ir pan. arba tęsti teisės studijas trečiojoje pakopoje.