Pradžia > Studentams > Doktorantūros studijos > Rengiamos disertacijos

Rengiamos disertacijos

Baudžiamosios justicijos katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Justinas Bagdžius Baudžiamosios justicijos Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą
Martynas Dobrovolskis Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių slėpimą pagal Lietuvos ir užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus
Askar Kudaibergenov Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už korupcinius nusikaltimus (praktikos Kazachstane, Lietuvoje ir ES lyginamoji teisinė analizė)
Ugnė Markevičiūtė Baudžiamosios justicijos Europos Sąjungos valstybių narių teisinis bendradarbiavimas perduodant ir perimant nuteistuosius laisvės atėmimu tolesniam bausmės atlikimui
Laura Martinaitytė Baudžiamosios justicijos Asmens teisių apsaugos institutas baudžiamajame procese
Laura Mickevičiūtė Baudžiamosios justicijos Baudžiamoji atsakomybė už prekybą poveikiu
Ieva Marija Ragaišytė Baudžiamosios justicijos Nusikalstamos veikos aplinkai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą
Greta Skripkutė Baudžiamosios justicijos Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas
Ramunė Steponavičiūtė Baudžiamosios justicijos Autorystės pasisavinimo sudėties analizė
Laura Šivickaitė Baudžiamosios justicijos Teismo eksperto mokslinės-praktinės ir procesinės kompetencijos vertinimo ypatumai ir pasekmės teisingam teismo sprendimui

Privatinės teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Edvinas Bakanauskas Privatinės teisės Smulkiųjų akcininkų teisių apsauga įmonių grupėse
Jurgis Bartkus Privatinės teisės Įrodymų leistinumas komercinio arbitražo teisėje ir civilinio proceso teisėje: lyginamoji analizė
Ineta Breskienė Privatinės teisės Dirbtinio intelekto panaudojimo teisiniai aspektai
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė Privatinės teisės Kreditorių interesų padėtis ir užtikrinimas santykyje su bankroto administratoriumi
Mindaugas Gedeikis Privatinės teisės Išvestinės finansinės priemonės
Justinas Jarusevičius Privatinės teisės Verslo sprendimo taisyklė
Eimantas Kadys Privatinės teisės Skaitmeninis turtas kaip nuosavybės teisės objektas
Larysa Krupovič Privatinės teisės Principle of Social State
Eglė Kurelaitytė Privatinės teisės Laisvas asmenų judėjimas ir šeimos teisė
Vilius Kuzminskas Privatinės teisės Perkančiųjų organizacijų problematikos vykdant viešuosius pirkimus tyrimas
Sebastjan Okinčic Privatinės teisės Tarptautinio komercinio bylinėjimosi su Jungtine Karalyste problemos po Brexit
Pavlo Riepin Privatinės teisės Future perspectives of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution
Agnė Selvestravičiūtė Privatinės teisės Įstatyminės ir komercinės daikto kokybės garantijos vartojimo santykiuose teorinės ir praktinės problemos
Aurelija Šerniūtė Privatinės teisės Besivystančiųjų technologijų ir žmogaus teisių (laisvių) sąveika: iššūkiai ir perspektyvos
Olga Shevchenko Privatinės teisės Transporto priemonių sektoriaus draudimo įstatymų standartai Europos Sąjungoje
Gabrielė Taminskaitė Privatinės teisės Socialinės valstybės principo realizavimas Lietuvos ir Prancūzijos teisėje: lyginamoji analizė
Simona Vilkelytė Privatinės teisės Paveldėjimo teisės vienodinimo Europos Sąjungoje probleminiai aspektai
Miglė Žukauskaitė-Tatorė Privatinės teisės Mediatorius kaip ginčo tarpininkas

Viešosios teisės katedra

Vardas Pavardė Katedra Disertacijos tema
Alaa Al Dakour Al Aridi Viešosios teisės The Problem of Hybrid War in International Law
Agnė Andrijauskaitė Viešosios teisės Administracinio baudimo principai pagal EŽTK
Simona Bareikytė Viešosios teisės Individualaus administracinio (valdymo) akto panaikinimas ex officio
Miranda Borusevičiūtė Viešosios teisės Teisminės valdžios savivalda Lietuvoje: raida ir perspektyvos
Eglė Burbaitė Viešosios teisės Teisė į pirmosios instancijos teismo sprendimo peržiūrą administraciniame procese
Indra Burneikaitė Viešosios teisės Tarpukario Lietuvos viešųjų finansų teisės sistema šiuolaikinės Lietuvos valstybės finansų ir mokesčių teisės raidos kontekste
Paulius Griciūnas Viešosios teisės Konstitucinių Teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo tvaraus sąveikos modelio paieškos
Rūta Janeckaitė Viešosios teisės Europos Sąjungos kompetencijos sveikatos srityje plėtros tendencijos ir jų poveikis nacionalinėms sveikatos sistemoms
Lijana Kanarskienė Viešosios teisės Teisininko profesinė etika: reguliavimas ir įgyvendinimas
Tadas Lukošius Viešosios teisės Europos ius commune samprata XI-XVIII amžiais
Askar Makhmetov Viešosios teisės Investigation of Tax Disputes (comparative analysis of practice in Kazakhstan, Lithuania and EU)
Karolina Mickutė Viešosios teisės Tarptautinės rinkos teisinis reglamentavimas: prekybos liberalizavimas, skaidrumas ir veiksmingumas
Rimantas Mockus Viešosios teisės Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo poveikis teisei
Justinas Poderis Viešosios teisės Teisinis atsinaujinančios energetikos skatinimo reguliavimas: probleminiai aspektai
Rimantė Rudauskienė Viešosios teisės Žalieji viešieji pirkimai – priemonė, užtikrinanti darnų vystymąsi
Aurimas Rudinskas Viešosios teisės Visuomeninė sutartis: kilmė, raida ir reikšmė šiandien klimato kaitos ir visuotinio atšilimo kontekste
Eglė Ruzgytė-Dargienė Viešosios teisės Atsakomybė už teisėjų profesinės etikos pažeidimus
Saulius Stonkus Viešosios teisės Aviacijos saugos ir saugumo santykio su žmogaus teisėmis dichotomija
Goda Strikaitė-Latušinskaja Viešosios teisės Dirbtinio intelekto panaudojimo prielaidos įgyvendinant valstybės viešąsias funkcijas
Eimantė Šilvaitė Viešosios teisės Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis
Klaudijus Kornelijus Širvelis Viešosios teisės Konstitucinės piliečių susirinkimų laisvės įgyvendinimo problemos
Vytis Turonis Viešosios teisės Bažnyčios ir valstybės atskirumo konstitucinis principas: nacionalinis ir lyginamasis tyrimas

Informacija atnaujinta 2021-01-11.