Dėstomi dalykai

1 (rudens) semestras

2 (pavasario) semestras

  • Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis (aprašas)
  • Europos Sąjungos teisės pagrindai (aprašas)
  • Konstitucinė teisė (aprašas)
  • Politinių ir teisinių teorijų istorija (aprašas)
  • Tarptautinė viešoji teisė (aprašas)