Studentų mokslinė draugija

VU TF SMD – tai bendras VU TF ir jame aktyviai veikiančių dviejų studentiškų organizacijų ELSA Vilnius ir VU TF SA projektas, vienijantis studentus, besidominčius teisės krypties moksliniais tyrimais, VU TF mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius bei kitų profesijų atstovus.

VU TF SMD kontaktai

Klaudija Maliauskaitė – VU TF SMD koordinatorė
Justė Juškaitė –  ELSA Vilnius SMD direktorė

info@vutfsmd.lt 

VU TF SMD Facebook paskyra

VU TF SMD etapai

 1. Mokslinių straipsnių temų paruošimas ir pasiūlymas (gegužės – liepos mėn.). Šio etapo metu VU TF dėstytojai, kurie yra suinteresuoti būti VU TF SMD kuratoriais turi sugalvoti ir pasiūlyti aktualią temą, kuri bus įtraukta į temų sąrašą ir paskelbta VU TF tinklalapyje, kad studentai (nepriklausomai nuo studijų formos) galėtų pasirinkti temas suderinus su kuratoriais. Studentai taip pat gali savarankiškai rasti kuratorius ir pasiūlyti savo temas.
 2. Temų pasirinkimas ir galutinis komandų formavimas (rugsėjo 30 d. – spalio 20 d.). Šio etapo metu turi būti sudaryta komanda iš dviejų studentų (gali būti ir skirtingų kursų studentai) bei dviejų kuratorių, iš kurių vienas yra VU TF dėstytojas (akademinis kuratorius), kitas gali būti ne tik teisininkas, tačiau ir bet kurios kitos profesijos atstovas (praktinis kuratorius). Pastarąjį kuratorių gali pasiūlyti tiek akademinis kuratorius, tiek ir studentai. Jo pagrindinė užduotis, mokslinio darbo rašymo procese, yra pateikti pastabas dėl darbo aktualumo, įgyvendinimo galimybių ir aspektų.
 3. Mokslinių straipsnių rengimo procesas (spalio 20 d. – vasario 26 d.). Šio etapo metu komandos ruošia straipsnius. Bendravimo tvarka yra vidinis studentų ir kuratorių susitarimas (susitikimai, el. laiškai ir pan.).  Paruoštus mokslinius straipsnius bei kita lydomąją medžiagą (skaidrės, video ir pan.) komandos persiunčia el. paštu info@vutfsmd.lt iki aukščiau nurodytos datos. Taip pat šio laikotarpio metu bus organizuojami seminarai studentams ir kuratoriams dėl straipsnio rašymo, viešo kalbėjimo,  efektyvaus pristatymo ir pan.
 4. Atrankinė konferencijos (kovo 9 d. – data kintanti). Šios konferencijos metu visos dalyvaujančios komandos turi pristatyti savo mokslinius darbus. Konferencijos metu specialiai atrinkta komisija (kiekvienais metais skirtingos sudėties) teikia savo pastabas dėl mokslinių straipsnių bei išrenka 6 geriausiai pasirodžiusias komandas, kurios patenka į baigiamąją konferenciją.
 5. Mokslinių straipsnių pateikimas (kovo 10 d. – balandžio 5 d.). Per šį laikotarpį komandos pateikia savo pataisytus mokslinius staipsnius pagal išsakytas pastabas spausdinimui kasmetiniame VU TF SMD leidinyje siųsdami el. paštu info@vutfsmd.lt.
 6. Baigiamoji konferencija (balandžio 2 d. – data kintanti). Baigiamojoje konferencijoje studentai varžosi dėl geriausio darbo titulo bei vienkartinės prof. J. Žeruolio vardo stipendijos (stipendijas gauna 3 geriausios komandos).

SMD yra puiki galimybė

 • gilintis į norimą teisės sritį, bendradarbiaujant su kuratoriais, ir parašyti mokslinį straipsnį, kuris bus publikuojamas oficialiame VU TF SMD leidinyje, bei kurį bus galima pristatyti VU TF SMD organizuojamose konferencijose;
 • su akademinio kuratoriaus pritarimu įsiskaityti mokslinį straipsnį kaip 3 ECTS kreditų apimties kursinį darbą;
 • dalyvauti tik VU TF SMD nariams skirtuose mokymuose;
 • tiesiogiai bendradarbiauti su VU TF mokslininkais jų vykdomuose tiriamuosiuose darbuose.

VU TF SMD mokslinio straipsnio įsiskaitymo kaip kursinio darbo tvarka

 • 2 kurso studentai, norėdami įskaityti mokslinį straipsnį, kaip kursinį darbą turi gauti akademinio kuratoriaus sutikimą parašydami nustatytos formos prašymą. Toks prašymas turi pateiktas studijų skyriui (411 kab.) iki birželio 8 d. Mokslinis straipsnis turi būti įkeltas į VU IS iki birželio 30 d.
 • 3 ir 4 kursų studentai, norėdami įskaityti mokslinį straipsnį, kaip kursinį darbą turi gauti akademinio kuratoriaus sutikimą parašydami nustatytos formos prašymą. Toks prašymas turi pateiktas studijų skyriui (411 kab.) iki sausio 6 d. Mokslinis straipsnis turi būti įkeltas į VU IS iki sausio 26 d.