JAV teisės centras

2007 m. pirmą kartą Lietuvoje pradėta JAV ir tarptautinės komercinės teisės pagrindų nenuosekliųjų studijų programa. Vienerių mokslo metų (120 akad. val.) trukmės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultetas parengė drauge su JAV Indianos universiteto Teisės mokykla.

Teisės fakultetas palaiko ryšius su įvairių JAV aukštųjų mokyklų dėstytojais, mokslininkais, teisininkais praktikais, kartu įgyvendina įvariais projektines iniciatyvas.